BIPNiedziela, 28.5.2023

Czy Ukraina pójdzie śladem Chorwacji?

Czy Ukraina pójdzie śladem Chorwacji?
samorząd Województwa Wielkopolskiego i Powiat Gnieźnieński we współpracy ze Stowarzyszeniem Organów Samorządu Lokalnego Obwodu Donieckiego.

Seminarium pn. „Współpraca samorządów Polski i Ukrainy. Najlepsze praktyki, dostępne fundusze” odbyło się w dniu 27 czerwca 2013 r. w sali sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Seminarium oficjalnie zakończyło realizację projektu „Know-how dla Obwodu Donieckiego – wzmocnienie struktur administracyjnych i rozwoju regionalnego na Ukrainie” współfinansowanego w ramach Know-how Exchange Programme (KEP) Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (CEI). Obwód Doniecki był reprezentowany przez Andrija Fedoruka, Przewodniczącego Donieckiej Rady Obwodowej.

Celem seminarium było poinformowanie o wynikach projektu oraz przedstawienie możliwości finansowania polsko-ukraińskich inicjatyw samorządowych ze źródeł zewnętrznych. W spotkaniu, oprócz uczestników projektu, wzięli udział samorządowcy, przedstawiciele trzeciego sektora i naukowcy z Polski i Ukrainy oraz przedstawiciele instytucji finansujących projekty polsko-ukraińskie: Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Centrum Współpracy z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu SALTO-YOUTH, Regionalnego Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej we Wrocławiu, Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego oraz Narodowego Centrum Kultury.

Spotkanie otworzył Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, który podkreślił, że Ukraina jest ważnym partnerem do współpracy na mapie naszego kontynentu: „Europa z zaprzyjaźnioną Polską i Ukrainą to Europa z lepszymi perspektywami”. Podkreślił także, że Ukraina jest kluczowym partnerem Polski, stojącym na progu reformy administracyjnej. Reformę tę należy dobrze przygotować, aby wystrzec się błędów tych, którzy takie zmiany wprowadzali wcześniej. Temu właśnie służył projekt. Marszałek Woźniak przypomniał, że Województwo Wielkopolskie jest pierwszym polskim samorządem, który uzyskał grant w ramach KEP CEI. Marszałek zaprezentował również najważniejszy efekt projektu – „Polsko-ukraiński słowniczek podstawowych pojęć rozwoju regionalnego i administracji terytorialnej”.

Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak wystąpił na seminarium w podwójnej roli – jako przedstawiciel samorządu aktywnie współpracującego z ukraińskimi partnerami, ale również jako przedstawiciel Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina (członek zarządu stowarzyszenia). Starosta przedstawił genezę powstania Konwentu, jego główne założenia i cele. Poinformował również o dotychczasowych działaniach stowarzyszenia oraz planach na przyszłość.

Stan prac nad reformą administracyjną na Ukrainie zaprezentował Andrij Fedoruk, Przewodniczący Donieckiej Rady Obwodowej.

Podczas seminarium przedstawiciele instytucji zewnętrznych zaprezentowali możliwości finansowania polsko-ukraińskich projektów samorządowych, zarówno ze środków polskich, jak i zagranicznych. W tej części zaprezentował się również nowy partner wielkopolskich samorządów – Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej (RODM) w Poznaniu.

Warto dodać, że RODM w Poznaniu powstał z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. MSZ doszedł do przekonania, że obecnie bardzo duże znaczenie odgrywa pojęcie tzw. dyplomacji publicznej. Większy i lepszy skutek zaczęły odnosić osobiste kontakty między obywatelami krajów sąsiadujących ze sobą, niż dyplomacja w wydaniu najwyższych urzędników państwowych. Okazuje się bowiem, iż ¾ polskich samorządów ma podpisane umowy z zagranicznymi partnerami. Największy odsetek procentowy dotyczy dużych miast, bo aż 95%, w przypadku powiatów i województw 86%, natomiast najgorzej wypadają małe gminy – tylko 52%. Niniejsze dysproporcje mają swoje odniesienie w zakresie, skali i natężeniu podejmowanej współpracy. Zdecydowanie największym problemem nawiązywania i realizowania współpracy międzynarodowej jest czynnik finansowy, brak odpowiednich środków we własnych budżetach. Ponadto MSZ zbadało, iż tylko 15% samorządów konsultuje z nim swoje programy działania, co może w praktyce powodować pewien dysonans w zakresie prowadzenia polityki zagranicznej na szczeblu centralnym i przez samorządy.

Stąd, ministerstwo dostrzegło potrzebę utworzenia od 2013 roku sieci regionalnych ośrodków debaty międzynarodowej, gdzie będzie można zdobyć informację o dostępnych funduszach na realizację zadań z zakresu współpracy międzynarodowej oraz wszelkie inne informacje praktyczne. W Poznaniu RODM prowadzi Instytut Zachodni. Więcej na www.rodm-poznan.pl.


drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki