BIPPiątek, 09.6.2023

Misja Gospodarcza na Ukrainie

Misja Gospodarcza na Ukrainie
pomorskiego do wybranych miast i rejonów na Ukrainie, celem nawiązania współpracy bilateralnej. Podobne misje, które IRR zorganizował w latach 2009 i 2010 doprowadziły do nawiązania kilkudziesięciu partnerstw bilateralnych.

Misja, trwająca od czterech do pięciu dni, odbędzie się w okresie między 3 a 15 września 2013 r. Podczas misji zorganizowane zostaną spotkania z kierownictwem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Ukrainy oraz w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej. Przewidywane jest również zwiedzanie najważniejszych zabytków. Celem misji jest rozszerzenie współpracy pomiędzy polskimi i ukraińskimi samorządami.

Korporacje samorządowe na Ukrainie dokonają rekrutacji tych miast i rejonów Ukrainy (odpowiednik polskich powiatów), które chcą nawiązać współpracę z polskimi jst. Rekrutacja dotyczyć będzie miast i rejonów wokół Kijowa, na terenie czterech obłasti: kijowskiej, żytomierskiej, czerkaskiej i czernichowskiej. Po tej rekrutacji dokonany zostanie proces kojarzenia polskich i ukraińskich samorządów na podstawie kryteriów funkcjonalnych dla współpracy. Termin deklaracji udziału w działaniach projektowych upływa 28 czerwca 2013 r. Udział w misji jest płatny.

Więcej na www.irr.szczecin.pl i www.kwspu.pl

Załącznik:
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki