BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Powiat uczcił 73. rocznicę zbrodni katyńskiej

Powiat uczcił 73. rocznicę zbrodni katyńskiej
Oddanie hołdu pomordowanym policjantom rozpoczęło się w Kościele Garnizonowym mszą św., podczas której modlono się w intencji Polaków zamordowanych we wszystkich miejscach sowieckiej kaźni.

Po nabożeństwie zebrani w kościele udali się uroczystym przemarszem ulicami miasta do Parku Miejskiego im. Gen. Wł. Andersa pod obelisk upamiętniający policjantów powiatu gnieźnieńskiego.

Kolumnę prowadzili funkcjonariusze policji na motorach, za nimi orkiestra dęta, Kompania Honorowa Wojska Polskiego z Powidza, poczty sztandarowe i pozostali uczestnicy mszy św.

W uroczystościach udział wzięli: gnieźnieńscy parlamentarzyści: poseł Paweł Arndt i senator Piotr Gruszczyński, przedstawiciele władz samorządowych, policji, wojska, służby więziennej, straży pożarnej, szkół, harcerze, kombatanci, rodziny zamordowanych policjantów i mieszkańcy Gniezna.

Przy obelisku okolicznościowe przemówienie wygłosił Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak. Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki w Gnieźnie wyrecytowali wiersze związane ze zbrodnią katyńską.

Następnie mjr Grzegorz Schmidt odczytał Apel Poległych, a kompania 33. Bazy Lotnictwa Transportowego z Powidza oddała salwę honorową.

Uczestnicy uroczystości złożyli pod obeliskiem kwiaty i zapalili znicze. Oddanie hołdu pomordowanym zakończyło wspólne odśpiewanie „Roty”.drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki