BIPSobota, 03.6.2023

Nabór wniosków do Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B” Programu Innowacyjna Gospodarka

Nabór wniosków do Działania 8.2  „Wspieranie  wdrażania elektronicznego biznesu B2B” Programu Innowacyjna Gospodarka
Kto może się ubiegać o dofinansowanie?
Dofinansowanie w ramach Działania 8.2 PO IG mogą uzyskać mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonujący inwestycji, którzy zobowiążą się, że w wyniku realizacji projektu będą współpracować z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorcami, w oparciu o wdrożone rozwiązania elektroniczne.

Na co można uzyskać wsparcie?

Przedmiotem wsparcia będą przedsięwzięcia o charakterze technicznym, informatycznym i organizacyjnym, obejmujące relacje usługowe między przedsiębiorcami realizowane z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych przeznaczonych do automatyzacji procesów biznesowych między tymi przedsiębiorcami, prowadzące do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B.

Minimalna kwota dofinansowania: Kwota dofinansowania projektu w ramach wspierania wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B nie może być niższa niż 20 000 złotych.

Maksymalny okres realizacji projektu: Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące

Szczegółowe informacje o Działaniu 8.2 oraz o zasadach przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie znajdują się na stronach internetowych: www.poig.gov.pl, www.parp.gov.pl.

Wszelkich informacji udziela:

Instytucja Wdrażająca – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
www.parp.gov.pl


Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, przy Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.
ul. Rynek 10/1 
62-200 Gniezno
e-mail: gniezno.wrpo@wielkopolskie.pl
tel.: 61 425 02 90 
serwis informacyjny:
www.wrpo.wielkopolskie.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.wielkopolskie.pl Projekt realizowany we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki