BIPSobota, 10.6.2023

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego – II kadencja

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego – II kadencjaDo jej podstawowych zadań należy:
  • opiniowanie projektów strategii powiatu,
  • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych,
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych,
  • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi,
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecanie tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe.
Kadencja Rady trwa dwa lata.

Skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2013-2015

Robert ANDRZEJEWSKI Wicestarosta Gnieźnieński przewodniczący Rady
Maria BRYKCZYŃSKA Polski Klub Ekologiczny, Okręg Wielkopolski, Koło w Gnieźnie wiceprzewodniczący Rady
Jan GORZELAŃCZYK Radny Rady Powiatu Gnieźnieńskiego sekretarz Rady

Pozostali członkowie rady

Michał POWAŁOWSKI Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego
Ewa MĄDRA Radna Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
Bolesław CIESIELCZYK Wielkopolski Związek Inwalidów
Narządu Ruchu, Koło w Gnieźnie
Stanisław DOLACIŃSKI Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan
Ryszard POLASZEWSKI Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Gniezno
Stanisław KRÓL Polski Czerwony Krzyż, Zarząd Rejonowy
Dariusz MICHAŁOWSKI Towarzystwo Miłośników Gniezna
Lucyna MUNIAK Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej
Ks. Krzysztof STAWSKI Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej


drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki