BIPNiedziela, 04.6.2023

Innowacyjny profil wojskowy w ZSP 2

Innowacyjny profil wojskowy w ZSP 2
realizacji innowacji pedagogicznej z zakresu edukacji obywatelskiej, patriotycznej i pro obronnej młodzieży z klas realizujących szkolenie wojskowe.

Porozumienie zawarte zostało na czas nieokreślony. Dzięki podjętej współpracy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie realizować będzie bogaty program zajęć, obejmujący szeroko pojętą edukację obywatelską, patriotyczną i pro obronną młodzieży z klas o profilu wojskowym.

Porozumienie gwarantuje między innymi:
  • współudział w przygotowaniu przedsięwzięć o charakterze patriotyczno-obronnym;
  • wspieranie merytoryczno-organizacyjne szkoły w realizacji rozszerzonych zajęć ze szkolenia wojskowego poprzez kierowanie do udziału w zajęciach wyznaczonych żołnierzy zawodowych;
  • udzielanie wsparcia w organizowaniu uroczystości o charakterze patriotycznym oraz zawodów sportowych o charakterze pro obronnym;
  • zapraszanie młodzieży do udziału w uroczystościach o charakterze patriotycznym organizowanych przez wojskową komendę uzupełnień;
  • kierowanie żołnierzy zawodowych na uroczystości patriotyczne organizowane przez szkołę;
  • upowszechnianie materiałów promocyjnych o służbie wojskowej.
Podpisujący porozumienie zgodnie stwierdzili, że podobne inicjatywy rozszerzające ofertę kształcenia ogólnokształcącego o profilu wojskowym, pozwolą młodzieży na poznanie specyfiki zawodu żołnierza, przyczyniając się jednocześnie do wzrostu poziomu wiedzy w tym zakresie.


drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki