BIPSobota, 10.6.2023

Posiedzenie Powiatowej RadyDziałalności Pożytku Publicznego

Posiedzenie Powiatowej RadyDziałalności Pożytku Publicznego
Pierwsze posiedzenie Rady zostało zwołane przez Starostę Gnieźnieńskiego Dariusza Pilaka w dniu 11 kwietnia br. W trakcie inauguracyjnego posiedzenia,Starosta Dariusz Pilak wręczył członkom Rady akty powołania. W dalszej części spotkania Radadokonała wyboru swojego zarządu.Przewodniczącym został Wicestarosta Robert Andrzejewski, Wiceprzewodniczącą Pani Maria Brykczyńska, Sekretarzem Pan Jan Gorzelańczyk.

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym. Do jej podstawowych zadań należy:
  • opiniowanie projektów strategii powiatu,
  • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych,
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych,
  • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi,
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecanie tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe.
Kadencja Rady trwa dwa lata.

Skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2013-2015:

Robert ANDRZEJEWSKI - Wicestarosta Gnieźnieński - przewodniczący Rady
Maria BRYKCZYŃSKA - Polski Klub Ekologiczny, Okręg Wielkopolski, Koło w Gnieźnie - wiceprzewodnicząca Rady
Jan GORZELAŃCZYK - Radny Rady Powiatu Gnieźnieńskiego - sekretarz Rady

Pozostali członkowie Rady:

Michał POWAŁOWSKI - Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego
Ewa MĄDRA - Radna Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
Bolesław CIESIELCZYK - Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu, Koło w Gnieźnie
Stanisław DOLACIŃSKI - Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan
Ryszard POLASZEWSKI - Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Gniezno
Stanisław KRÓL - Polski Czerwony Krzyż, Zarząd Rejonowy
Dariusz MICHAŁOWSKI - Towarzystwo Miłośników Gniezna
Ks. Krzysztof STAWSKI - Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej
Lucyna MUNIAK - Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki