BIPNiedziela, 04.6.2023

Będziemy likwidować azbest

Będziemy likwidować azbest
Przedstawicieli gmin powitała i spotkanie otworzyła pani Alina Kujawska-Matanda Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego. Program spotkania obejmował tematykę dotyczącą usuwanie azbestu na terenie powiatu. Od 2008 roku Starostwo Powiatowe w Gnieźnie wspólnie z gminami realizuje zadanie „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu gnieźnieńskiego”. Przedmiotem zadania jest pomoc wnioskodawcom w realizacji przedsięwzięć polegających na usuwaniu materiałów konstrukcyjnych i izolacyjnych zawierających azbest. Przez wspomniany okres czasu w powiecie udało się zutylizować ponad 2 000 Mg azbestu.

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pani Magdalena Musiałowicz przedstawiła prezentację podsumowującą akcję usuwania azbestu oraz projekt nowego Regulaminu udzielania finansowania realizacji przedsięwzięcia w roku 2013. Projekt, po przedyskutowaniu przez obecnych na spotkaniu gości, został pozytywnie zaopiniowany przez przedstawicieli gmin i zostanie przyjęty Uchwałą przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego.

Zasady usuwania azbestu są podobne jak w poprzednim roku, a procedura jest bardzo prosta. Dofinansowanie w wysokości 100% na demontaż lub utylizację zostanie przyznane mieszkańcom powiatu, którzy złożą wniosek do właściwego ze względu na położenie Urzędu Gminy. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie www.naszesrodowisko.pl. Obecnie przez Starostwo Powiatowe przygotowywany jest przetarg na wybór wykonawcy. Planowany termin rozpoczęcia prac to początek maja.

Na spotkaniu poruszona została również tematyka dotycząca zagadnień związanych z wycinką drzew i krzewów – ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za wycięcie drzew bez zezwolenia. Przekazano także informacje o wnioskach i zaplanowanych wspólnych działaniach samorządu lokalnego tj. wszystkich gmin powiatu gnieźnieńskiego określonych na Konwencie Wójtów i Burmistrzów, który odbył się w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie w dniu 03.10.2012 r. i dotyczył tematyki gminy ekologicznej i samowystarczalnej w tani opał biomasowy.

Na zakończenie spotkania zaproponowano kontynuację wspólnych działań mających wspierać program odnawianych źródeł energii oraz usuwania azbestu w naszym powiecie.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki