BIPSobota, 03.6.2023

Wsparcie finansowe dla Organizacji Pozarządowych

Wsparcie finansowe dla Organizacji Pozarządowych
O wsparcie ubiegać się mogą organizacje pozarządowe w rozumieniu art.3 ust 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj:
 • fundacje,
 • stowarzyszenia oraz związki stowarzyszeń,
 • osoby prawne utworzone na podstawie przepisów ustaw, niedziałające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych.
Jednocześnie wnioskodawcy muszą spełniać warunki:
 • posiadać osobowość prawną,
 • być zarejestrowani co najmniej 12 miesięcy przez złożeniem Wniosku o dofinansowanie,
 • być zarejestrowania na terytorium RP,
 • działać na zasadzie non profit lub non for profit,
 • dodatkowe wymagania formalne: średnia suma przychodów z działalności organizacji w dwóch ostatnich okresach obrachunkowych nie przekracza kwoty 50 000 zł.
Składane projekty powinny dotyczyć następujących obszarów tematycznych:
 • edukacja obywatelska,
 • działania kontrolne,
 • partycypacja w polityce publicznej.
Dofinansowanie o jakie można się ubiegać:
od 5 000 CHF do 40 000 CHF

Szczegółowe informacje odnośnie naboru znajdziecie Państwo na stronie: www.swissgrant.pl.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, przy Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.
ul. Rynek 10/1 
62-200 Gniezno
e-mail: gniezno.wrpo@wielkopolskie.pl
tel.: 61 425 02 90 
serwis informacyjny:
www.wrpo.wielkopolskie.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.wielkopolskie.pl Projekt realizowany we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki