BIPCzwartek, 21.10.2021

Będzie nowy szpital

Będzie nowy szpital
Zdaniem sądu konkursowego projekt wykonany przez wrocławską pracownię wyróżnia się racjonalnymi i odpowiadającymi potrzebom gnieźnieńskiego ZOZ-u rozwiązaniami architektonicznymi. Przede wszystkim jednak jest projektem możliwym do zrealizowania w obecnych warunkach ekonomicznych. Pierwszy etap rozbudowy oszacowano na 17 milionów złotych. Całość inwestycji obejmie koszty ponad 30 mln złotych.

Nowa koncepcja, obejmuje zagospodarowanie całości powierzchni użytkowej zarówno w nowych, jak i już istniejących budynkach mieszczących się przy ul. 3 Maja i w pełni zaspokaja potrzeby pacjentów, zapewniając zapewnia sprawne funkcjonowanie Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie w przeciągu kilkunastu kolejnych lat.

W celu przeprowadzenia konkursu powołany został sąd konkursowy w sześcioosobowym składzie.Wielomiesięczna praca członków sądu doprowadziła do wyłonienia zwycięzcy – wrocławskiej spółkiHeinleWischer Und Partner Architekci Sp. z o. o. Ocena prac konkursowych oparta była o następujące kryteria:
  • atrakcyjność rozwiązań pod względem architektonicznym 30%
  • jakość rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych 30%
  • najniższy koszt wykonania prac budowlanych objętych projektem 20%
  • koszt utrzymania powierzchni przeznaczonej na cele medyczne po adaptacji 20%
Prace zostały ocenione indywidualnie przez każdego z członków sądu konkursowego. Wybrana koncepcja w najwyższym stopniu spełniła powyższe wymagania i co bardzo ważne podkreśliła zabytkowy charakter istniejących obecnie budynków. Jeżeli dopełnione zostaną wszystkie wymagane formalności, rozbudowa szpitala rozpocznie się jeszcze w tym roku.


Prezentacja koncepcji nowego szpitala
drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych