BIPCzwartek, 08.6.2023

Energooszczędnie w powiecie

Energooszczędnie w powiecie
,Polskim Zrzeszeniem Inżynierów i Techników Sanitarnych - Oddział Wielkopolski – Delegatura w Gnieźnie, przy współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Gnieźnie.

Seminarium odbyło się pod hasłem: „Buduj energooszczędnie! Znaczenie odnawialnych źródeł energii w budownictwie XXI wieku” i dotyczyło korzyści ekonomicznych i ekologicznych płynących z zastosowania OZE w budownictwie.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem- uczestniczyli w nim parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych i lokalnych, miast i gmin Powiatu Gnieźnieńskiego oraz Powiatu Poznańskiego i Wągrowieckiego, Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych,Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie, Polskiego Klubu Ekologicznego, przedsiębiorcy, inwestorzy, przedstawiciele firm, osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, właściciele gospodarstw rolnych, mieszkańcy Powiatu Gnieźnieńskiego, studenci Instytutu Ochrony Środowiska PWZSZ, uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 iZSP nr 3.

Spotkanie otworzył Starosta Gnieźnieński - Dariusz Pilak, podkreślając, że seminarium ma na celuspojrzenie na energię odnawialną od strony praktycznego jej zastosowania tj. pokazania możliwości stosowania OZE w budownictwie oraz korzyści zarówno ekonomicznych, jak i ekologicznych płynących z zastosowania OZE w naszych domach. Jest to szczególnie ważne dla tych wszystkich, którzy budują lub planują budowę własnego domu, ale również dla tych którzy remontują lub myślą o zmianie sposobu ogrzewania – mówił Starosta Gnieźnieński. Zaproszonych gości powitała i spotkanie poprowadziła Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Magdalena Musiałowicz.

Budownictwo energooszczędne jest innowacyjną, inteligentną technologią budownictwa, umożliwiającą budowę budynku o niskim zużyciu energii, a co za tym idzie niskich kosztach eksploatacji poprzez ograniczenie zużycia energii w zakresie ogrzewania budynku czy podgrzania wody użytkowej. O zaawansowanych technikach automatycznych i informatycznych pozwalających na automatyzację funkcji w budynku opowiedział prof. dr hab. inż. Andrzej Urbaniak.

Jakub Pająkiewicz i Łukasz Siedleckipokazali w jaki sposób obniżyć koszty eksploatacji budynku, by uzyskać wysoki komfort cieplny. Prelegenci przedstawili elementy wpływające na obniżenie kosztów użytkowania budynku, które muszą być zaprojektowane i wykonane na etapie realizacji obiektu. Omówiono m in. wpływ kształtu i konstrukcji budynku, ocieplenia, wpływ mostków termicznych, szczelności powietrznej, instalacji sanitarnych i elektrycznych na komfort oraz koszt użytkowania budynku.Pan Piotr Nowakwyjaśnił natomiast pojęcie pompy ciepła i zasad działania, doboru i projektowania instalacji grzewczych. Przedstawił wady i zalety instalacji monowalentnychi biwalentnych, a także kryterium doboru systemu grzewczego.

Energia odnawialna wymaga również nakładów finansowych dlatego na spotkaniu nie zabrakło szerokiego spojrzenia na możliwości dofinansowania OZE poprzez możliwości korzystania z kredytów, dotacji z Banku Ochrony Środowiska oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Dr inż. Daria Zielińska – Szymaniak po raz pierwszy przedstawiła nowe warunki kredytowania, w związku z umową zawartą przez Bank Ochrony Środowiska zWFOŚiGW.

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii wymaga ciągle wielu działań zachęcających do szerokiego ich wdrożenia. Mając na uwadze powyższe Powiat Gnieźnieński będzie wspierał przedsięwzięcia organizacyjno-prawne, które w znacznym stopniu mogą wpłynąć na zintensyfikowanie rozwoju energetyki odnawialnej, zachęcając do dalszej współpracy gminy, instytucje, organizacje oraz uczelnie Powiatu Gnieźnieńskiego oraz wszystkich mieszkańców powiatu.


drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki