BIPNiedziela, 04.6.2023

„JUNIOR program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych” w PUP

„JUNIOR program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych” w PUP
od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej nie ukończyli 27 lat (liczy się data urodzenia).Fundusz kieruje na realizację programu środki w kwocie 26 766 zł.W ramach programu ze środków PFRON wypłacane będą:
  • świadczenia na rehabilitację zawodową dla absolwentów skierowanych na staż
  • premie dla pracodawców z tytułu odbywania staży przez absolwentów
  • premie dla doradców zawodowych za sprawowanie opieki
Zainteresowane osoby zapraszamy do udziału w programie. Szczegółowych informacji udziela Centrum Aktywizacji Zawodowej – Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie, ul. Sobieskiego 20 (pokoje 4 - 7 oraz 14 -16)
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki