BIPPiątek, 09.6.2023

Stypendia Starosty dla młodych sportowców

 Stypendia Starosty dla młodych sportowców
- Stypendium sportowe w 2013 roku otrzymały osoby uprawiające takie dyscypliny, jak: tenis stołowy, hokej na trawie, piłkę ręczną, piłkę nożną - futsal, triathlon, karate, speedrower.

Stypendium ma na celu wspieranie zawodników szczególnie uzdolnionych osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym. Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik reprezentujący klub sportowy mający siedzibę na terenie powiatu gnieźnieńskiego – zaznaczył wicestarosta Robert Andrzejewski, wręczając uczniom dokument potwierdzający przyznane wsparcie.

- Stypendia sportowe przyznawane są na podstawie Uchwały nr III/20/2010 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 grudnia 2010 roku określającej zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym, przyznawanych z budżetu powiatu gnieźnieńskiego – podkreśliła podczas uroczystości Aleksandra Kuźniak dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. - Kwota, którą w roku 2013 przeznaczono na stypendia sportowe w budżecie powiatu gnieźnieńskiego wynosi łącznie 24 000,00 zł. – dodała.

W roku bieżącym, wsparcie finansowe otrzymali następujący, młodzi sportowcy:
 1. Goździewska Aneta - KISZKOWSKI KLUB KARATE DO SHOTOKAN (karate)
 2. Grzeszczak Michał - UKH „START 1954” (hokej na trawie)
 3. Jedliński Mateusz - KS GNIEZNO (piłka nożna futsal)
 4. Kołodziejski Borys - GKS „ORZEŁ” GNIEZNO (speedrower)
 5. Kosicki Szymon - UKH „START 1954” (hokej na trawie)
 6. Kowalski Dawid - KS „STELLA” GNIEZNO (hokej na trawie)
 7. Lewartowski Marcin - KS „STELLA” GNIEZNO (hokej na trawie)
 8. Matysek Martyna - UKS DĄBRÓWKA (piłka ręczna)
 9. Mrozińska Monika - KS „STELLA” GNIEZNO (hokej na trawie)
 10. Nowak Katarzyna - UKS DĄBRÓWKA (piłka ręczna)
 11. Przypis Małgorzata - KS „STELLA” GNIEZNO (hokej na trawie)
 12. Ratajczak Mateusz - GTT DIAMENT (triathlon)
 13. Rychłowski Dariusz - KS GNIEZNO (piłka nożna futsal)
 14. Scheppler Patryk - GTT DIAMENT (triathlon)
 15. Tomaszewska Katarzyna - MKS GNIZENO (piłka ręczna)
 16. Załomska Roksana - KS „STELLA” GNIEZNO (tenis stołowy)
 17. Zimna Ewa - MKS GNIZENO (piłka ręczna)


drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki