BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Gniezno siedzibą komisji ds. wymiany polsko - ukraińskich doświadczeń samorządowych

Gniezno siedzibą komisji ds. wymiany polsko - ukraińskich doświadczeń samorządowych
W dniu 23 tycznia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. wymiany doświadczeń samorządowych, zrzeszającej samorządy współpracujące z ukraińskimi partnerami. Skład komisji, której przewodniczy Powiat Gnieźnieński, reprezentowany przez Starostę Dariusza Pilaka, tworzą także: Gmina Gryfice, Gmina Złocieniec, Miasto Sulmierzyce, Gmina Police, Powiat Świdwiński, Powiat Drawski, Gmina Czaplinek, Powiat Białogard.

Na zaproszenie Starosty Gnieźnieńskiego udział w obradach, poza członkami Komisji, wzięli także przedstawiciele partnerskich samorządów Powiatu Gnieźnieńskiego: Rejonu Humańskiego i Miasta Browary na Ukrainie. Obecność Przewodniczącego Rejonu Humańskiego – Pana Anatoliy Petrenko oraz Zastępcy Mera Miasta Browary Pani Larysy Vynogradovej w Gnieźnie była okazją do bezpośrednich rozmów na temat współpracy miedzy wymienionymi wyżej zaprzyjaźnionymi samorządami, jak również intensyfikacji współpracy wszystkich 20 polskich samorządów zrzeszonych w Konwencie Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina z ich ukraińskimi partnerami.

Podczas posiedzenia szczególną uwagę zwrócono na konieczność stworzenia ogólnej bazy danych, w której umieszczone zostaną polskie i ukraińskie samorządy deklarujące chęć podjęcia współpracy partnerskiej w określonych obszarach obejmujących m. in. kulturę, gospodarkę, oświatę czy rolnictwo. Obecni na spotkaniu przedstawiciele strony polskiej i ukraińskiej jednogłośnie wyrazili wolę podjęcia prac zmierzających do opracowania opisanej bazy. Komisja ma również inicjować wspólne projekty wymiany doświadczeń samorządowych, na które Konwent Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina ma poszukiwać zewnętrznych źródeł finansowania. Przyjęto także projekt regulaminu prac Komisji, który ma zostać przyjęty przez Zarząd stowarzyszenia. Na pierwszym posiedzeniu komisji wybrano również Zastępcę Przewodniczącego Komisji, którym został Tomasz Hynda, Starosta Białogardzki.

Gnieźnieńskie, pierwsze posiedzenie Komisji ds. wymiany doświadczeń samorządowych, było ważnym krokiem w procesie zacieśniania związków pomiędzy Polską i Ukrainą, a obecność ukraińskich samorządowców pozwoliła polskiej stronie poznać problemy, obawy, potrzeby i nadzieje reprezentantów ukraińskich jednostek samorządu terytorialnego związanych z polsko-ukraińską współpracą. Warto zaznaczyć, że poza wspomnianą Komisją, w ramach Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina, działają także Komisje ds.: współpracy młodzieży, kultury, współpracy organizacji pozarządowych oraz współpracy gospodarczej.

Więcej informacji na temat działalności stowarzyszenia Konwent Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina można znaleźć na stronie www.kwspu.pl.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki