BIPWtorek, 30.5.2023

Szkolenie samorządowców

Szkolenie samorządowców
Organizacja i udział w szkoleniu finansowane było ze środków budżetu wojewody wielkopolskiego.

Tematyka szkolenia obejmowała następujące zagadnienia:
  • organizacja i funkcjonowanie stałego dyżuru
  • organizacja i funkcjonowanie powiatowego centrum zarządzania kryzysowego oraz powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego
  • organizacja systemu ostrzegania i alarmowania
  • realizacja zadań obronnych w ramach współpracy samorządu terytorialnego i sił zbrojnych
  • wymiana doświadczeń związanych ze sposobami usuwania skutków klęsk żywiołowych i katastrof
  • współpraca ze strażą graniczną na wypadek nielegalnego przekroczenia granicy państwa
  • zapoznanie się z zagrożeniami występującymi na terenie powiatu gołdapskiego.
Wymienioną tematykę szkolenia realizowano w ramach spotkań i wizyt :
  • w starostwie powiatowym w Gołdapi, w którym uczestniczyli także starosta gołdapski Andrzej Ciołek oraz burmistrz Gołdapi Marek Miros pełniący również funkcję wiceprezesa Związku Miast Polskich
  • na przejściu granicznym Żytkiejmy
  • w 15 Gołdapskim Pułku Przeciwlotniczym
Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak został uhonorowany przez dowódcę Pułku medalem 15 Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego.drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki