BIPPiątek, 09.6.2023

XXXI sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

XXXI sesja Rady Powiatu GnieźnieńskiegoXXXI SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO IV KADENCJI
27 grudnia 2012 roku
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXVIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 7. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2013 – 2023:
  1. przedstawienie projektu uchwały,
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2013 – 2023,
  3. opinie stałych komisji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego,
  4. dyskusja nad projektem uchwały,
  5. głosowanie uchwały.
 8. Uchwalenie budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013:
  1. przedstawienie projektu uchwały,
  2. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013,
  3. opinie stałych komisji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego,
  4. opinia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, powołanej na podstawie art. 38a ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym,
  5. dyskusja nad projektem uchwały,
  6. głosowanie uchwały.
 9. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2013 rok;
  2. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2013 rok;
  3. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2013 rok;
  4. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansowej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2013 rok;
  5. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2013 rok;
  6. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2013 rok;
  7. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2013 rok;
  8. w sprawie: przyznania „Godła Promocyjnego” Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Pani Elżbiecie Janiak;
  9. w sprawie: przyznania „Godła Promocyjnego” Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Panu Sewerynowi Kamińskiemu;
  10. w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Pani E.H.;
  11. w sprawie: uchwalenia Statutu Świetlicy Środowiskowej DZIECI Z CHMUR w Gnieźnie;
  12. w sprawie: uchwalenia Statutu Zespołu Placówek Wsparcia Rodziny w Trzemesznie;
  13. w sprawie: uchwalenia Statutu Domu Dziecka w Gnieźnie;
  14. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Gnieźnie;
  15. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Gnieźnie;
  16. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Gnieźnie;
  17. w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego.
 10. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 12. Wolne głosy i informacje.
 13. Zamknięcie sesji.
     Przewodniczący Rady Powiatu

     Zdzisław Kujawa
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki