BIPSobota, 03.6.2023

Poznajmy mocne strony rolnictwa

Na wspólnym stoisku oprócz Powiatu zaprezentowali się:
  1. Restauracja Kresowianka
  2. Grupa Producencka „Polanie” z Kłecka
  3. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
  4. Gospodarstwo Ogrodnicze Pełczyński
  5. Gospodarstwa Agroturystyczne Powiatu Gnieźnieńskiego
  6. Rękodzielnictwo – Paweł Lewicki

Zarówno ekspozycja, jak i program tegorocznej POLAGRY-FARM był znacznie bogatszy niż w roku ubiegłym. Wystawa zajęła o ponad 15% większą powierzchnię niż w zeszłym roku. Można było zobaczyć więcej maszyn rolniczych, większa też była wystawa ogrodnictwa i nasiennictwa. Na Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych można było zobaczyć więcej okazów hodowlanych, w tym po raz kolejny pokazane zostały rdzennie polskie rasy zwierząt, w tym te, które niegdyś uznano za wymarłe. Ciekawostką było, wybudowane na czas targów, wzorcowe, nowoczesne gospodarstwo wykorzystujące rozwiązania ekologiczne, a na polu w Szreniawie - pokazy maszyn rolniczych pracujących w polu.

Tegoroczną POLAGRĘ-FARM tradycyjnie patronatem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. POLAGRA-FARM dzieli się na cztery grupy tematyczne: Pole, Hodowla, Ogród i Las. Do tego układu dostosowana jest ekspozycja wystawców oraz program wydarzeń.

Powiat Gnieźnieński wystawiał się w tzw. Pawilonie Regionów. Celem tej ekspozycji była promocja oferty gmin, powiatów i województw, ich walorów krajobrazowych, turystycznych, małej przedsiębiorczości oraz inicjatyw lokalnej społeczności Atmosferę ekspozycji podkreślała prezentacja produktów lokalnych i występy zespołów ludowych. Ekspozycja miała służyć promocji obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem produktów lokalnych, walorów krajobrazowych i turystycznych. Pawilon Regionów przygotowali Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Osoby zainteresowane mogły zwiedzać ekspozycje wystawiennicze w każdym dniu targów w godz. 9.00 – 17.00.


Przypomnijmy, w roku 2002 Powiat Gnieźnieński otrzymał nagrodę Złoty Hit POLAGRY. Nagroda została przyznana za profesjonalną obsługę stoiska na Targach Polagra – Farm w Poznaniu, różnorodność oferowanych produktów oraz za godne kreowanie marki Powiatu Gnieźnieńskiego.

Powiat Gnieźnieński kreuje swoją markę jako „dobre miejsce, królewska tradycja”. Hasło to nawiązuje do historii regionu oraz do czasów teraźniejszych, do miejsca, gdzie wszystko się zaczęło i rozwija się nadal.


Powiat Gnieźnieński należy do regionów typowo rolniczych. W powiecie jest ponad 5 tys. indywidualnych gospodarstw rolnych. Działają również Gospodarstwa Rolne należące do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, Spółdzielnie Produkcyjne oraz Grupy Producenckie, o różnych formach działania. Do najaktywniejszych grup należy Grupa Producencka „ Polanie ” z siedzibą w Kłecku zajmująca się produkcją warzyw korzeniowych, cebuli i ogórka. Produkcja rolna jest prowadzona na wysokim poziomie świadczy o tym skala produkcji i jej jakość.

Rolnicy w produkcji korzystają z nowych technologii, bez niej nie osiągnęliby tak dobrych wyników. Dotyczy to optymalnego nawożenia mineralnego i właściwego stosowania środków ochrony roślin w uprawach polowych. W produkcji roślinnej uprawia się głównie: 1. zboża konsumpcyjne (pszenica – żyto), 2. rośliny przemysłowe (rzepak ozimy, burak cukrowy, ziemniaki), 3. rośliny pastewne (zboża paszowe , kukurydza).


Produkcja zwierzęca zdominowana jest przez trzodę chlewną a następnie bydło mleczne oraz rozwijające się drobiarstwo. Trzoda chlewna w regionie charakteryzuje się wysoką mięsnością - 54% średnio. Świadczy to o dobrej jakości surowca do przetwórstwa rolnego. Natomiast zboża konsumpcyjne cechują się wysokimi parametrami jakościowymi co do zawartości glutenu i dobrych właściwości wypiekowych. Duża skala produkcji naszego rolnictwa (stanowi dobrą bazę surowcową) może przyczynić się do rozwoju przemysłu i przetwórstwa rolno – spożywczego.

Przetwórstwo rolne w powiecie jest słabo rozwiniętym ogniwem i czeka na inwestora. Cała produkcja służy zaopatrzeniu dla dużych aglomeracji miejskich. Atutem jest też dobre położenie komunikacyjne Powiatu Gnieźnieńskiego między Poznaniem, Toruniem i Bydgoszczą.Stoisko Powiatu Gnieźnieńskiego
Agroturystyka - przedstawiciele
Grupa Producencka Polanie z Kłecka
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Firma Koneser - wyroby ze skóry
Firma Ogrodnicza Pełczyński z Gniezna
Restauracja Kresownianka i jej goście


Więcej o targach na stronie : www.polagra-farm.pl

Agnieszka Rzempała-Chmielewska

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki