BIPCzwartek, 01.6.2023

Podyskutujmy o klimacie w naszym powiecie!

Podyskutujmy o klimacie w naszym powiecie!
Organizatorzy debaty - którą patronatem objęli Ministerstwa Środowiska oraz Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak - Instytut na rzecz Ekorozwoju i Związek Powiatów Polskich, chcą, aby ochrona klimatu stała się istotnym punktem w rozwoju powiatu.

Podczas debaty uczestnicy zastanawiali się nad uwarunkowaniami dla rozwoju gospodarki regionu, jakie wynikają ze zmian klimatu oraz adaptacji do nich. Celem spotkania była dyskusja na temat rozwoju gospodarczego powiatu gnieźnieńskiego do 2030 roku, biorąc pod uwagę zmieniające się uwarunkowania klimatyczne.

Jak napisał w liście przewodnim do uczestników projektu Minister Środowiska Marcin Korolec: Działania na rzecz ochrony klimatu i dostosowania do zachodzących zmian traktuję jako integralną część zrównoważonego rozwoju naszego kraju. Rozwoju - odbywającego się z poszanowaniem środowiska naturalnego i przyczyniającego się do poprawy jakości naszego życia. Ale zrównoważony rozwój nie będzie osiągalny bez zaangażowania władz na wszystkich szczeblach i bez zaangażowania mieszkańców. Dlatego popieram projekt „Dobry Klimat dla Powiatów”. Wydarzenie to jest modelowym przykładem zasady przyjętej już w 1992 roku na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro: myśl globalnie – działaj lokalnie. Minister liczy, że prowadzona w ramach projektu dyskusja doprowadzi, z jednej strony do identyfikacji niezbędnych, a jednocześnie najskuteczniejszych i najbardziej efektywnych kosztowo z punktu widzenia potrzeb i możliwości danego powiatu działań na rzecz adaptacji do zmian klimatu i sposobów ograniczenia emisji CO2. Z drugiej – do podzielenia się już uzyskanymi pozytywnymi doświadczeniami i dobrymi praktykami, które będą mogły być z powodzeniem stosowane przez inne powiaty i gminy. Materiał z debat będzie również przyczynkiem do zastanowienia się nad tym, jak usprawnić politykę klimatyczną, ale również inwestycyjną.

Debatę otworzył Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak dziękując za możliwość dyskusji o dobrym klimacie w powiecie gnieźnieńskim, który podobnie jak reszta kraju doświadcza zmian klimatu, które przybierają bardzo często postać anomalii pogodowych. Jednocześnie Starosta podkreślił, że debatą tą Powiat włącza się w ogólnoeuropejskie dążenia do ograniczenia zmian klimatu i adaptacji do ich negatywnych skutków poprzez działania, które będą prowadzić do budowania lokalnej gospodarki, tworzenia miejsc pracy jak i także kształtowania warunków do bezpiecznego i godziwego życia. Czyli dostosowanie systemów naturalnych lub stworzonych przez człowieka do obecnych, lub spodziewanych czynników klimatycznych lub efektów zmian klimatu, w taki sposób, aby minimalizować negatywne skutki i wykorzystywać te zmiany, które będą pozytywne.

Ekspert Tadeusz Narkun dziękując za uczestnictwo Powiatu Gnieźnieńskiego w debacie przekazał Staroście list Ministra Środowiska z podziękowaniem za udział w debacie oraz Deklarację „Dobry klimat dla powiatów”.

Podczas spotkania podjęta została również dyskusja czy powiat może stać się samowystarczalny energetycznie i czysty ekologicznie oraz jak powiat może zaadaptować się do nowych warunków klimatycznych.

W pierwszej części została przedstawiona prezentacja „Zmiany klimatu – przyczyny, skutki, przeciwdziałanie, adaptacja” oraz projekcja filmu „Tydzień z dobrym klimatem”. Natomiast druga część miała charakter warsztatów podczas której uczestnicy pracowali nad zagadnieniami:
 • Jakie uwarunkowania dla rozwoju gospodarki powiatu wynikają z kwestii zmian klimatycznych?
 • Pomysły i wizje gospodarki powiatu w 2030 r. biorące pod uwagę zmiany klimatyczne?
 • Jakie mamy zasoby oraz instrumenty, aby osiągnąć wybraną wizję?
W debacie brali udział przedstawiciele:
 • Biura Poselskiego Posła Pawła Arndta,
 • Starostwa Powiatowego w Gnieźnie,
 • Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie,
 • Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gnieźnie,
 • Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gnieźnie,
 • Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gnieźnie,
 • Nadleśnictwa Gniezno,
 • Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie,
 • Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Gnieźnie,
 • URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie,
 • Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie,
 • Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Menadżerskiej „Milenium”.
Praktyczna forma warsztatów dała możliwość skutecznej wymiany poglądów sprzyjających ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych i określeniu uwarunkowań dla rozwoju gospodarki regionu, jakie wynikają ze zmian klimatu.
Powiat Gnieźnieński będzie wspierał przedsięwzięcia, które w znacznym stopniu mogą wpłynąć na ochronę klimatu, zachęcając do dalszej współpracy gminy, instytucje, organizacje oraz mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki