BIPPiątek, 09.6.2023

Wymogi Ochrony Środowiska w Pigułce

Wymogi Ochrony Środowiska w Pigułce
Wśród przybyłych gości znaleźli się parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych i lokalnych, oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Agencji Rynku Rolnego, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, miast i gmin Powiatu Gnieźnieńskiego, powiatów sąsiednich, Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Gnieźnie, Polskiego Klubu Ekologicznego, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie, przedsiębiorcy, przedstawiciele firm, osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne, rolnicy i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Otwierając spotkanie Starosta Gnieźnieński – Dariusz Pilak zwrócił uwagę na złożony i skomplikowany zestaw obowiązków wynikających z przepisów ochrony środowiska oraz na potrzebę ich umiejętnej interpretacji w dobie rozwoju społeczno–gospodarczego. - Pogarszanie się stanu środowiska stanowi aktualnie jeden z poważniejszych problemów. Postępująca degradacja przyrody spowodowała, że coraz częściej podejmuje się działania organizacyjno–prawne, mające na celu ochronę środowiska ze szczególnym uwzględnieniem racjonalnej gospodarki odpadami. Niełatwa jest sytuacja małych i średnich przedsiębiorców korzystających ze środowiska, skomplikowana jest również sytuacja gmin, przed którymi stoją nowe zadania wynikające z tzw. „ustawy śmieciowej” . Przepisy prawne z zakresu ochrony środowiska, w szczególności z zakresu gospodarki odpadami, tworzą bardzo rozbudowany i trudny zestaw obowiązków do realizacji w praktyce – przyznał Starosta.

W roli prelegentów wystąpili:
  • Hanna Grunt – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
  • Marzena Kicińska – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Ochrony Środowiska,
  • Justyna Jastrzębska – Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gnieźnie.
Na spotkaniu zostały przedstawione następujące tematy:
  • Planowane zmiany prawne w zakresie gospodarki odpadami ( projekt nowej ustawy o odpadach)
  • Racjonalna gospodarka odpadami,
  • Zasady gospodarowania odpadami i obowiązki użytkowników środowiska w tym zakresie w świetle obowiązujących przepisów prawnych (wymogi dla przedsiębiorców: obowiązki posiadaczy odpadów i transportujących odpady, zezwolenia na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zezwolenia na zbieranie lub transport odpadów, wykorzystywanie odpadów na potrzeby własne, przykłady odpadów, które można przekazać osobom fizycznym, ewidencja odpadów, dokumenty ewidencji odpadów, opłaty oraz kary),
  • Fundusze europejskie – szanse i możliwości dla przedsiębiorców i osób planujących założyć działalność gospodarczą.
Spotkanie miało na celu zapoznanie się z obowiązującymi przepisami prawnymi w gospodarowaniu odpadami oraz przedstawienie projektu powstającej nowej ustawy o odpadach. O wyborze tematyki zadecydowały pytania, wątpliwości, a także nieprawidłowości wykazywane podczas organizowanych kontroli w przedsiębiorstwach i firmach mieszczących się na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

Spotkanie zorganizowano w ramach przedsięwzięcia pn. „Podnoszenie świadomości proekologicznej mieszkańców oraz propagowanie i realizacja zasad zrównoważonego rozwoju poprzez konkursy i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną”.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki