BIPŚroda, 31.5.2023

I Miedzypowiatowe Warsztaty Ekologiczne

I Miedzypowiatowe Warsztaty Ekologiczne
Warsztaty zostały zorganizowane przez Szkolny Klub Przyjaciół Przyrody „Ekoludek” działający przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Gnieźnie przy współpracy Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Warsztaty skierowane były dla dzieci i młodzieży szkół specjalnych i warsztatów terapii zajęciowej z Powiatu Gnieźnieńskiego oraz zaprzyjaźnionych placówek z powiatów Wrzesińskiego i Słupeckiego.

W warsztatach uczestniczyli:
  • Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni,
  • Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gnieźnie,
  • Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kłecku,
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kłecku,
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słupcy,
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Gnieźnie,
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Gnieźnie.
Tematem warsztatów była moda ekologiczna, czyli wykreowanie ekologicznych ubrań m.in. z materiałów przeznaczonych do odzysku jak: gazety, butelki PET, nakrętki, puszki czy folie. Część pierwsza warsztatów obejmowała przygotowanie ekologicznych ubrań. Natomiast w drugiej części odbył się pokaz EKO-MODY, czyli prezentacja ubrań na scenie.

Oceny przygotowanych ekologicznych ubrań dokonała komisja, w której w skład wchodziły Prezes firmy ADRIANO w Gnieźnie Pani Wioletta Konieczna oraz Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie Pani Magdalena Musiałowicz.

Wszystkie zaprezentowane ubrania były bardzo pomysłowe oraz oddawały EKO charakter warsztatów. Doceniając zaangażowanie w sprawy ekologii komisja postanowiła przyznać wszystkim uczestnikom dyplomy uznania oraz słodkie niespodzianki za niezwykły wkład pracy towarzyszący w przygotowaniu wszystkich ubrań.

Cel warsztatów, którym była edukacja proekologiczna poprzez zabawę, utrwalanie i wytwarzanie trwałych nawyków i zachowań związanych z ekologicznym stylem życia został w pełni osiągnięty.drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki