BIPPiątek, 09.6.2023

XXIX sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

XXIX sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
XXIX SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO IV KADENCJI
29 listopada 2012 roku
Porządek obrad


 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Rolnictwo w Powiecie Gnieźnieńskim:
  1. działalność Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Regionalny w Poznaniu z uwzględnieniem Powiatu Gnieźnieńskiego;
  2. działalność Agencji Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Poznaniu oraz realizacja przyjętych programów w roku 2012; działalność Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat w Gnieźnie.
  Ochrona Środowiska w Powiecie Gnieźnieńskim:
  1. stan środowiska na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego w latach 2011 – 2012;
  2. ochrona środowiska w Powiecie Gnieźnieńskim poprzez realizowanie zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych.
 7. Raport ze współpracy zagranicznej Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2012.
 8. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: zamiaru przekształcenia uzupełniających liceów ogólnokształcących dla dorosłych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gnieźnieński;
  2. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Gnieźnie;
  3. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Mieleszynie;
  4. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Mielnie, gm. Mieleszyn stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego.
 9. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 11. Wolne głosy i informacje.
 12. Zamknięcie sesji.
     Przewodniczący Rady Powiatu

     Zdzisław Kujawa
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki