BIPWtorek, 06.6.2023

Im większe trudności na początku, tym większa szansa na sukces w przyszłości

Im większe trudności na początku, tym większa szansa na sukces w przyszłości
Dużo złego na początku działania Rady przyniosły doniesienia medialne, które zupełnie w drugą stronę odczytały i zinterpretowały intencje Rady (…) - powiedział Starosta Dariusz Pilak otwierając konferencję w dniu 9 listopada w Kolegium Europejskim w Gnieźnie poświęconą Szlakowi Piastowskiemu.

„Szlak Piastowski – aktualny stan, szansa na wykorzystanie jego potencjału turystycznego w perspektywie 2014 – 2020” – tak brzmiał tytuł konferencji, która zgromadziła ponad 160 osób z obszaru dwóch województw. W konferencji, na którą zaproszenie wystosowali Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Starosta Gnieźnieński wzięli udział samorządowcy, przedstawiciele świata nauki z uczelni wyższych w Poznaniu, Toruniu, Bydgoszczy i Gnieźnie, przedstawiciele organizacji turystycznych, informacji turystycznych, zarządcy obiektów szlaku, muzealnicy, przewodnicy oraz członkowie Rady Programowo – Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego. W konferencji uczestniczył również Wicemarszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego Dariusz Kurzawa oraz przedstawiciel Polskiej Organizacji Turystycznej Filip Płodzień.

Głównym punktem obrad podczas konferencji w dniu 9 listopada br. była prezentacja wyników audytu przeprowadzonego przez dra Armina Mikos von Rohrscheidt. Ponadto zgodnie z programem zostały wygłoszone następujące referaty na temat: „Komercjalizacja produktów i współpraca sieciowa warunkiem rozwoju produktu turystycznego” przez dra Artura Kasprowicza, eksperta z Wyższej Szkoły Gospodarki z Bydgoszczy oraz „Pakiety turystyczne – czy to się może udać? Poznańskie case study” przez Jana Mazurczaka, prezesa Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. O roli Biskupina mówili Agnieszka Małecka, Kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego Starostwa Powiatowego w Żninie oraz Wiesław Zajączkowski, Dyrektor Muzeum w Biskupinie, natomiast o perspektywach działania Organizacji Turystycznej „Szlak Piastowski” opowiedział Jacek Wrzesiński, jej przewodniczący.

Starosta Dariusz Pilak przybliżył genezę powstania Rady. W listopadzie 2009 roku w Gnieźnie odbyła się konferencja dt. pobudzenia rozwoju i promocji Szlaku Piastowskiego Inicjatorem niniejszej konferencji byli Marszałek Województwa Wielkopolskiego i Starosta Gnieźnieński. Na ówczesne spotkanie przybyło wiele osób zarówno z Wielkopolski, jak i z województwa kujawsko-pomorskiego. Konsekwencją tego wydarzenia było powołanie zespołu roboczego pod kierownictwem prof. Adrzeja Wyrwy, Dyrektora Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. W niniejszej grupie znalazło się kilka osób, w tym również przedstawiciel Starosty Gnieźnieńskiego. Po kilku spotkaniach i wielu wnioskach co do aktualnego stanu Szlaku Piastowskiego, jego autentyczności, spójności tematycznej itp. grupa profesora uznała, że konieczne jest przejęcie nadzoru dalszych prac przez Marszałka, który jako jedyny może wpłynąć na podjęcie dalszych konstruktywnych działań.

Równocześnie – zupełnie niezależnie od w/w działań – jeden z nielicznych w Polsce badaczy szlaków kulturowych dr Armin Mikos von Rohrscheidt wydał swoją najnowszą publikację poświęconą regionalnym szlakom tematycznym, w której szczegółowymi badaniami objął kilka szlaków kulturowych w Polsce. Były to: Szlak Piastowski, Szlak Cysterski, Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego, Pomorski Szlak Bursztynowy oraz Szlak Sakralnej Sztuki Barokowej. Okazało się, że choć Szlak Piastowski jest najlepiej zmaterializowanym szlakiem turystycznym w Polsce, to jego poziom autentyczności i spójności tematycznej pozostawia wiele do życzenia.

Na początku 2011 roku z inicjatywy władz Powiatu Gnieźnieńskiego został skierowany wniosek do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o objęcie honorowym patronatem wszelkich prac zmierzających do poprawy oferty Szlaku Piastowskiego.

W maju 2011 roku Marszałek Marek Woźniak powołał Radę Programowo- Naukową ds. Szlaku Piastowskiego. Ze względów oczywistych w większości złożoną z przedstawicieli podmiotów zlokalizowanych na terenie Wielkopolski. Ale w pierwszym spotkaniu wzięli już udział i zostali również powołani do Rady przedstawiciele samorządu województwa kujawsko – pomorskiego. Temat spotkał się z przychylnością również i po stronie Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego, który powołał kolejnych członków Rady ze strony swojego województwa

Aktualnie w skład Rady wchodzą 24 osoby. Na mocy listu intencyjnego podpisanego przez obu marszałków w dniu 4 września w Gnieźnie Starosta Gnieźnieński pełni funkcję przewodniczącego rady, a przedstawiciele obu marszałków - wiceprzewodniczących Rady. Decyzję co do składu Rady podejmują tylko i wyłącznie marszałkowie. Rada dotychczas odbyła 6 spotkań, w odstępstwach co trzy miesiące między spotkaniami. Kolejny raz Rada spotka się na początku grudnia br., tym razem w Biskupinie.

Przypomnijmy, Rada założyła sobie trzy etapy prac:
  1. ocena historyczna spójności szlaku
  2. analiza organizacji ruchu turystycznego – przeprowadzenie audytu turystycznego
  3. promocja szlaku oraz przygotowanie dokumentów strategicznych pod przyszły projekt unijny rozwoju infrastruktury Szlaku Piastowskiego
Należy również pamiętać, iż Rada wyznaczyła kryteria przynależności obiektów do szlaku. Nowy przebieg szlaku został wyznaczony, a Marszałkowie przyjęli i zalegalizowali wszystko to, co Rada dotychczas wypracowała. Szlak Piastowski to nie jest jednak sztywny twór. Szlak żyje, ewaluuje, rozwija się, powstają nowe obiekty. Istotną kwestią jest – aby te obiekty, które powstają i które chcą być traktowane jako obiekty szlaku odnosiły się do głównej idei szlaku. Zostały wyznaczone KLUCZOWE OBIEKTY SZLAKU, jako te sztandarowe obiekty, które w sposób jak najbardziej wiarygodny niosą przesłanie tematyki szlaku. Obiekty kluczowe szlaku są magnesami, które ten szlak definiują. Natomiast oczywistym jest, że w przestrzeni szlaku znajdują się również i inne obiekty. Te inne – mogą stanowić dodatkową atrakcję danego regionu.

Aktualnie Rada przygotowuje się do sięgnięcia po unijne pieniądze w kolejnej perspektywie 2014 – 2020 (beneficjentami miałyby być dwie regionalne organizacje turystyczne). Marszałkowie aprobując działania Rady wyrazili gotowość ujęcia Szlaku Piastowskiego, jako jednego z kluczowych obszarów rozwoju gospodarczego obu województw, co winno skutkować zagwarantowaniem środków finansowych na projekt związany z rozwojem infrastruktury turystycznej na Szlaku Piastowskim. Projekt ma mieć charakter kluczowy – co oznacza, że miałby się on znaleźć na liście projektów nie objętych konkursem.

Czy tak się stanie, czy Szlak Piastowski otrzyma w najbliższych latach mocny zastrzyk finansowy na rozwój infrastruktury oraz na jego promocję? Czas pokaże.

Informacje o działalności Rady do pobrania – kliknij tutaj


drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki