BIPŚroda, 07.6.2023

Czyścimy rowy melioracyjne

Czyścimy rowy melioracyjne
Prace w terenie obserwował Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak. „Powiat Gnieźnieński od 2007 roku dofinansowuje prace konserwacyjne rowów melioracyjnych wykonywane przez spółki wodne działające na terenie naszego Powiatu. W tym roku przeznaczyliśmy na to 100 000 zł co, jak przyznają przedstawiciele spółek, jest bardzo dużym wsparciem dla oczyszczania i udrażniania tych terenów” – mówi starosta.

Prace przy konserwacji polegają na obustronnym wykaszaniu, usuwaniu namułu, usuwaniu krzaków i drzew rosnących w rowie. Melioracje wodne służą regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienia jej uprawy oraz do ochrony użytków rolnych przed powodziami.

Na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego działa 28 spółek wodnych konserwujących rowy melioracyjne o łącznej długości około 1.135,4 km. Dotacje udzielane przez Powiat Gnieźnieński umożliwiły do chwili obecnej wykonanie konserwacji 121 rowów melioracyjnych na długości 136.283 mb. W 2012 roku zostało złożonych 20 wniosków przez 10 spółek wodnych działających na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego, wszystkie złożone wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki