BIPPoniedziałek, 05.6.2023

Wymogi ochrony środowiska w pigułce

Wymogi ochrony środowiska w pigułce
Spotkanie odbędzie się w Gnieźnie dnia 15 listopada 2012 r. o godz. 9.30 w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie przy ul. Jana Pawła II 9/10 (sala sesyjna)

W imieniu organizatorów serdecznie zaprasza Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak

Program spotkania:
9.30 - 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 - 10.15 Otwarcie spotkania - Dariusz Pilak – Starosta Gnieźnieński
10.15 - 11.00 „Racjonalna gospodarka odpadami – wprowadzenie” - Hanna Grunt - Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
11.00 - 11.45 „Zasady gospodarowania odpadami i obowiązki użytkowników środowiska w tym zakresie w świetle obowiązujących przepisów prawnych” (cz. I) - Marzena Kicińska - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Ochrony Środowiska
11.45 - 12.15 Przerwa kawowa
12.15 - 13.00 „Zasady gospodarowania odpadami i obowiązki użytkowników środowiska w tym zakresie w świetle obowiązujących przepisów prawnych” (cz. II i panel dyskusyjny) - Marzena Kicińska – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Ochrony Środowiska
13.00 - 13.45 „Fundusze europejskie – szanse i możliwości dla przedsiębiorców i osób planujących założyć działalność gospodarczą” – Justyna Jastrzębska – Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gnieźnie
13.45 - 14.00 Pytania uczestników, podsumowanie i zakończenie spotkania

Materiały na spotkanie zawierają streszczenia wystąpień prelegentów oraz materiały informacyjno-promocyjne przekazane przez Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gnieźnie.

Spotkanie realizowane jest w ramach przedsięwzięcia pn. „Podnoszenie świadomości proekologicznej mieszkańców oraz propagowanie i realizacja zasad zrównoważonego rozwoju poprzez konkursy i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną” i dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki