BIPPiątek, 09.6.2023

Uwaga na grasujących unijnych naciągaczy !

Uwaga na grasujących unijnych naciągaczy !
Pojawiły się osoby oferujące zakup materiałów informacyjnych,  często podające nieprawdziwe informacje na temat możliwości otrzymania dofinansowania z funduszy europejskich lub wręcz obiecujące przyznanie dotacji. Oszuści kontaktują się z poszkodowanymi zazwyczaj telefonicznie. Wybierają najczęściej przedsiębiorców lub rolników, czyli grupy potencjalnie zainteresowane pozyskaniem funduszy europejskich.

Prosimy o rozwagę. Jednocześnie informujemy, że  żaden z departamentów Urzędu Marszałkowskiego ani działające w ramach urzędu Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich województwa wielkopolskiego nigdy nie współpracowały i nie współpracują  z osobami i firmami oferującymi tego typu usługi. Wszystkie materiały informacyjne, poradniki, informatory, broszury i podręczniki dla beneficjentów funduszy europejskich są bezpłatne. Żaden pracownik UM nie może obiecać przyznania dotacji, gdyż te przyznawane są na podstawie określonych kryteriów w ramach konkursów.

Ponadto informujemy, iż w związku ze skierowaniem w sprawie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście, wszyscy poszkodowani oraz wszystkie osoby, które zetknęły się z opisanymi wyżej praktykami, a także w każdym przypadku oferowania odpłatnych wzorów dokumentów czy publikacji poświęconych funduszom europejskim należy zgłaszać takie przypadki w najbliższej komendzie policji lub prokuraturze podając następujące sygnatury prowadzonego dochodzenia:

KRP’PG-I-3414/12 oraz 3 Ds.543/12/AH

Jednocześnie przypomnijmy, że w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich można uzyskać bezpłatne informacje na temat dofinansowania dla działalności gospodarczej. Konsultantki przekazują również informacje na temat zasad ubiegania się o wsparcie UE, omawiają dokumentację konkursową, tłumaczą jak przygotować wniosek aplikacyjny, jak prawidłowo rozliczyć projekt oraz przygotować się do kontroli. Informują również o pożyczkach i poręczeniach. Na miejscu, w siedzibie PIFE, dostępne są również bezpłatne materiały informacyjne.  

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, z siedzibą w Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego   
ul. Rynek 10/1 
62-200 Gniezno
e-mail: gniezno.wrpo@wielkopolskie.pl
tel.: 61 425 02 90 
serwis informacyjny:
www.wrpo.wielkopolskie.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.wielkopolskie.pl 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki