BIPWtorek, 06.6.2023

Kamień milowy w rozwoju Szlaku Piastowskiego, czyli spotkanie marszałków w Gnieźnie

Kamień milowy w rozwoju Szlaku Piastowskiego, czyli spotkanie marszałków w Gnieźnie
Celem spotkania było podpisania listu intencyjnego w sprawie zmian dokonanych przez Radę Programowo – Naukową ds. Szlaku Piastowskiego. Przewodniczącym Rady został Dariusz Pilak Starosta Gnieźnieński.

Spotkanie marszałków miało na celu zanalizowanie dorobku prac Rady, zalegalizowanie i sformalizowanie jej dalszej działalności, a nade wszystko omówienie kluczowych spraw związanych z dalszym rozwojem Szlaku Piastowskiego.

Przypomnijmy, w roku 2011 w wyniku prac Rady (powołanej przez obu marszałków) przyjęte zostały dwie główne trasy, krzyżujące się w Gnieźnie.  Pierwsza, rozpoczyna się już w Lubiniu, przez Poznań, Pobiedziska, Ostrów Lednicki do  Gniezna, a następnie przez Trzemeszno, Mogilno, Strzelno, Inowrocław, Kruszwicę, Płowce, aż po Brześć Kujawski i Włocławek. Druga trasa przebiega na linii północny zachód – południowy wschód, a więc od Wągrowca poprzez Łekno, Żnin, Biskupin, Gniezno, Grzybowo k. Wrześni, Ląd n. Wartą do Konina i Kalisza, gdzie rezerwat archeologiczny na Zawodziu - ściśle związany z okresem rozbicia dzielnicowego i wielkopolską linią Piastów - zaczyna odgrywać rolę popularnej atrakcji turystycznej. Gniezno zachowuje rolę centralnego ośrodka szlaku, słusznie już choćby z uwagi na świadectwa wczesnopiastowskiej „Civitas Schinesge”.

Warto również przypomnieć, iż Rada Programowo – Naukowa ds. Szlaku Piastowskiego rozpoczynając swoje prace przyjęła następujące kryteria materialności w odniesieniu do przebudowywanego Szlaku Piastowskiego:
  • uzasadniona tematyzacja (gwarancja autentyczności kulturowej)
  • oznaczenie przebiegu i obiektów (in situ i/lub systemowe)
  • dostępność obiektów (komunikacyjna i faktyczna)
  • koordynacja szlaku (jako systemu i oferty)
Co jest istotne, tak jak przed podjęciem wysiłków w zakresie restytucji, Szlak Piastowski charakteryzował się niskim stopniem zgodności tematycznej obiektów z profilem szlaku (zgodność pełna: 47% obiektów; zgodność częściowa: 11% obiektów, brak zgodności 42% obiektów), tak po przebudowie szlaku zgodność jego obiektów z tematyką szlaku oscyluje na poziomie 98%!

Rada Programowo – Naukowa ds. Szlaku Piastowskiego liczy aktualnie 20 osób. Wśród nich znajdują się naukowcy, badacze, urzędnicy oraz gestorzy wybranych obiektów kulturowych i turystycznych z województwa wielkopolskiego i kujawsko – pomorskiego. O ewentualnym poszerzeniu składu Rady decydują marszałkowie obu województw.

Do tej pory Rada odbyła pięć spotkań (14 czerwca 2011 r. w Poznaniu; 6 września 2011 r. w Gnieźnie, 2 grudnia 2011 r. w Biskupinie, 2 marca 2012 r. w Gnieźnie oraz 25 maja 2012 r. w Gnieźnie). Następne spotkanie zostało zaplanowane na 18 września br. w Gnieźnie.

Dotychczasowe działania Rady znalazły uznanie m.in. w województwie wielkopolskim, czego efektem jest przyznanie w tym roku przez Wielkopolską Organizację Turystyczną regionalnego certyfikatu dla najlepszych produktów turystycznych, co z kolei skutkuje ubieganiem się o certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej. Wyniki tych starań będą znane pod koniec września br.

Patronat honorowy:drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki