BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Inwestycje drogowe Powiatu Gnieźnieńskiego

Inwestycje drogowe Powiatu Gnieźnieńskiego
Inwestycje drogowe przeprowadzone w wakacje owocują polepszeniem komfortu uczestników ruchu drogowego w dalszej części roku. Poprawa jakości dróg powiatowych to jedno z głównych działań zapisanych w Planie Rozwoju Lokalnego na lata 2006-2013 dla Powiatu Gnieźnieńskiego. Ich realizacją zajmuje się Powiatowy Zarząd Dróg, którego przedstawiciele wraz z Wicestarostą Robertem Andrzejewskim spotkali się dziś z gnieźnieńskimi dziennikarzami, na przedpołudniowym briefingu prasowym.

- PZD aktualnie powadzi kilka inwestycji - poinformował R. Andrzejewski - Są to: przebudowa drogi powiatowej nr 2289 P (ul. Słowackiego w Gnieźnie), budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odbudową nawierzchni jezdni i chodnika przy ul. Wschodniej, która jest inwestycją prowadzoną wraz z Miastem Gniezno, wykonanie dokumentacji na przebudowę skrzyżowań na Osiedlu Winiary w Gnieźnie, budowa chodnika w Trzemesznie (Trzemeszno-Miaty), przebudowa drogi Czeluścin-Jarząbkowo, przebudowa drogi w Małachowie Złych Miejsc oraz wykonanie sygnalizacji świetlnej wraz z fotoradarem w miejscowościach: Szczytniki Duchowne i Niechanowo - wymienił Wicestarosta.

- Warto dodać - zaznaczył Szymon Zieliński, Inspektor ds. utrzymania dróg i mostów Powiatowego Zarządu Dróg - że w pierwszym półroczu PZD zrealizował także: remont ul. Poznańskiej i ul. Gnieźnieńskiej w Czerniejewie, wykonanie przełomów na drogach: ul. Fabryczna w Gnieźnie oraz drodze powiatowej nr 2147 P w Łopiennie, remont sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wrzesińskiej i Cymsa, remont odwodnienia w miejscowości Smolary, remont chodnika przy ul. Chudoby w Gnieźnie oraz bieżące remonty cząstkowe dróg w gminach Powiatu Gnieźnieńskiego - prace utrzymaniowe, remontowe i porządkowe na wszystkich drogach tj.: remonty cząstkowe nawierzchni, remonty chodników i krawężników, remonty odwodnienia, wymiana i regulacja znaków drogowych, przycinanie koron drzew, wycinka krzaków, wycinka drzew, mechaniczne koszenie traw na poboczach, sprzątanie ulic w mieście czyszczenie i naprawa przepustów i kratek ściekowych, studzienek, ścinka i uzupełnianie poboczy, profilowanie dróg gruntowych, kopanie i profilowanie rowów oraz zimowe utrzymanie dróg - zakończył Sz. Zieliński.

Prace związane z remontem dróg powiatu gnieźnieńskiego są niezbędne dla bezpiecznego funkcjonowania uczestników ruchu drogowego, dlatego piesi i kierowcy zgodnie przyznają, że mimo obecnych niedogodności modernizacje szlaków komunikacyjnych to jedne z najważniejszych inwestycji naszego regionu.drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki