BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Spełnij marzenie o własnej firmie dzięki dotacji unijnej

Spełnij marzenie o własnej firmie dzięki dotacji unijnej
Pozyskane fundusze umożliwiły firmom zakup maszyn, urządzeń, dały również możliwość wprowadzenia nowych usług, dzięki czemu wzrósł ich poziom konkurencyjności na rynku pracy.

W 2011 roku w powiecie gnieźnieńskim ze środków unijnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej skorzystało ponad 150 osób.

Co należy zrobić, by taką dotację pozyskać? Przede wszystkim potrzebny jest pomysł na własny biznes. Po drugie, należy sprawdzić, jaka instytucja takich dotacji udziela i czy spełniamy odpowiednie kryteria, by pozyskać dofinansowanie.

Pierwszym źródłem dotacji unijnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest Program Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Lista instytucji, do których będzie można w tym roku zwrócić się po wsparcie w ramach tego Działania, będzie opublikowana na stronie www.efs.wup.poznan.pl, najprawdopodobniej już we wrześniu bieżącego roku.

Osoby, które pozytywnie przejdą proces rekrutacji, otrzymają w ramach tego konkursu dotację w wysokości do 40 tys. złotych oraz dodatkowe wsparcie finansowe tzw. wsparcie pomostowe przez okres 6 miesięcy.

Osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, które planują otworzyć swoją firmę, mają możliwość skorzystania z innej dotacji. Powiatowy Urząd Pracy realizuje projekt pt.: „Perspektywa” w ramach Programu Kapitał Ludzki, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Informacje na temat tej dotacji oraz dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku o wsparcie, są dostępne na stronie www.pup-gniezno.pl w zakładce „Dotacje i refundacje”.

Polecamy bezpłatne konsultacje z pracownikiem Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gnieźnie, gdzie dowiedzą się Państwo więcej na temat możliwości pozyskania środków unijnych.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
przy Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.

ul. Rynek 10/1
62-200 Gniezno
e-mail: gniezno.wrpo@wielkopolskie.pl
tel.: 61 425 02 90
serwis informacyjny:
www.wrpo.wielkopolskie.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.wielkopolskie.pl
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki