BIPPoniedziałek, 29.5.2023

XXIII Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

XXIII Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
XXIII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO IV KADENCJI
31 maja 2012 roku
Porządek obrad


 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 6. Analiza sytuacji na rynku pracy w Powiecie Gnieźnieńskim, w tym roczne sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy za rok 2011 i przedstawienie planu na 2012 rok.
 7. Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy w dobie kryzysu. Perspektywy i kierunki rozwoju szkolnictwa zawodowego.
 8. Roczne sprawozdanie z działalności Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego oraz sprawozdanie finansowe za rok 2011.
 9. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: podtrzymania stanowiska określonego w Uchwale Nr XIX/127/2012 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na Starostę Gnieźnieńskiego;
  2. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Gnieźnie;
  3. w sprawie: zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu konkursowego „Niepełnosprawni – sprawni na rynku pracy” w latach 2012-2013, w ramach Działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
  4. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/323/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. Rady Powiatu Gnieźnieńskiego dotyczącej przebudowy ul. Wschodniej w Gnieźnie – droga powiatowa nr 2289P;
  5. w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie pomocy finansowej na odbudowę punktu widokowego w Dusznie.
 10. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 12. Wolne głosy i informacje.
 13. Zamknięcie sesji.
     Przewodniczący Rady Powiatu

     Zdzisław Kujawa
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki