BIPSobota, 10.6.2023

Fundusze unijne szansą na rozwój mikroprzedsiębiorstw

Fundusze unijne szansą na rozwój mikroprzedsiębiorstw
Wyżej wymienione projekty uzyskały dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (w skrócie WRPO) realizowanego w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013. Dotacje ze środków WRPO otrzymało już ponad tysiąc przedsiębiorstw w województwie.

W powiecie gnieźnieńskim i wrzesińskim 18 przedsiębiorstw skorzystało dotąd z szansy na rozwój swojej firmy dzięki wsparciu udzielonego w ramach Działania 1.1 WRPO pn. Rozwój mikroprzedsiębiorstw. Zgodnie z wymogami programu, o wsparcie w tej kategorii mogą starać się mikroprzedsiębiorstwa, które działają na rynku nie dłużej niż dwa lata i zamierzają realizować nową inwestycję w Wielkopolsce, w miejscowości powyżej 5 tysięcy mieszkańców lub mają siedzibę w takiej miejscowości. Firmy, które spełnią wszystkie wymagania mogą starać się o dofinansowanie w wysokości do 60 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Kwota maksymalna, jaką można otrzymać w tym działaniu, to 200 000 zł. Aby mieć możliwość otrzymania takiego dofinansowania, należy w odpowiednim momencie złożyć wniosek w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Nabory wniosków do WRPO, w tym do Działania 1.1, organizowane są w formie konkursów ogłaszanych zgodnie z harmonogramem uchwalanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Aktualny harmonogram publikowany jest na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl.

Polecamy również bezpłatne konsultacje z pracownikiem Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gnieźnie.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
przy Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.
ul. Rynek 10/1
62-200 Gniezno
e-mail: gniezno.wrpo@wielkopolskie.pl
tel.: 61 425 02 90
serwis informacyjny:
www.wrpo.wielkopolskie.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.wielkopolskie.pl

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki