BIPSobota, 03.6.2023

Oświadczenie w sprawie odwołania Dyrektora ZOZ

Oświadczenie w sprawie odwołania Dyrektora ZOZ
Decyzję o odwołaniu dyrektora ze stanowiska podjął Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego uchwałą nr 473/2012 z dnia 24.4.2012 roku

Procedurę odwołania dyrektora poprzedziło posiedzenie Rady Społecznej ZOZ w Gnieźnie, w której dyrektor Pilarczyk uczestniczył. Rada Społeczna większością głosów wyraziła dla organu założycielskiego pozytywną opinię w sprawie odwołania Pana dyrektora Włodziemierza Pilarczyka.

Przyczyny wypowiedzenia stosunku pracy są natury merytorycznej i zostały zawarte w uzasadnieniu Uchwały nr 473 Zarządu Powiatu.

Są one następujące:
  • brak należytego kierownictwa i nadzoru nad realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa szpitala przy ul. 3 Maja 37” i doprowadzenie do konieczności poniesienia kosztów prac naprawczych dotychczasowych robót budowalnych,
  • utrata dofinansowania przyznanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznanego tytułem dotacji na koszty inwestycji pn. „Rozbudowa szpitala przy ul. 3 Maja 37”, a także brak zaakceptowanego przez podmiot dotujący, tj. Samorząd Województwa Wielkopolskiego rozliczenia dotychczas wydatkowanych środków,
  • brak właściwego przygotowania i przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac naprawczych i dalszych etapów inwestycji pn. „Rozbudowa szpitala przy ul. 3 Maja 37”, pomimo deklarowanej od dłuższego czasu gotowości jego przeprowadzenia,
  • kierowanie publicznych wypowiedzi dot. przyczyn utraty dofinansowania przyznanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w których obciążał Pan odpowiedzialnością organy Powiatu Gnieźnieńskiego,
  • pogarszające się wyniki finansowe działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie.
Wszystkie te fakty są podstawą do utraty zaufania w kompetencje i możliwość współpracy z obecnym dyrektorem.

Podczas nieobecności dyrektora wszystkie jego obowiązki będą wykonywane przez Zastępcę zgodnie z zasadami określonymi w Statucie i Regulaminie Organizacyjnym ZOZ. W związku z tym zabezpieczona jest ciągłość funkcjonowania szpitala.

Alina Kujawska-Matanda
Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego
Przewodnicząca Rady Społecznej ZOZ

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki