BIPPiątek, 02.6.2023

Nadzwyczajna XXII Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Nadzwyczajna XXII Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
Sesja odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2012 r. o godz. 16.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.


Nadzwyczajna XXII Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
zwołana na wniosek Radnych, złożony w dniu 23 kwietnia 2012 r.
Porządek obrad

 1. Otwarcie Sesji;
 2. Stwierdzenie Kworum;
 3. Przedstawienie porządku obrad;
 4. Wystąpienie Dariusza Pilaka, Przewodniczącego Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie podjętych działań od chwili rozwiązania umowy z głównym wykonawcą rozbudowy szpitala do chwili obecnej;
 5. Wystąpienie Radosława Krawczykowskiego, dyrektora departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego na temat rozwiązania umowy o finansowanie rozbudowy szpitala i możliwości odwołania od tej decyzji;
 6. Wystąpienie Włodzimierza Pilarczyka, dyrektora ZOZ w Gnieźnie, w sprawie wyjaśnienia aktualnej sytuacji rozbudowy gnieźnieńskiego szpitala;
 7. Wystąpienie przedstawicieli wnioskodawców;
 8. Dyskusja;
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego do podjęcia natychmiastowych działań w sprawie kontynuacji rozbudowy i modernizacji gnieźnieńskiego szpitala;
 10. Przyjęcie stanowiska Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w związku z rozwiązaniem umowy przez Urząd Marszałkowski na finansowanie rozbudowy szpitala w Gnieźnie;
 11. Wolne głosy i wnioski;
 12. Zamknięcie sesji;
     Przewodniczący Rady Powiatu

     Zdzisław Kujawa

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki