BIPWtorek, 30.5.2023

Decyzja w sprawie inwestycji rozbudowy gnieźnieńskiego szpitala

Decyzja w sprawie inwestycji rozbudowy gnieźnieńskiego szpitala
Ostrzegałem, że źle się dzieje i Zespołowi Opieki Zdrowotnej grozi zwrot pieniędzy wraz z odsetkami. Niestety, ten moment właśnie przyszedł. Przed kilkoma godzinami otrzymałem komunikat, że Urząd Marszałkowski rozwiązał bez wypowiedzenia umowę na rozbudowę szpitala przy ul. 3 maja zawartą z Zespołem Opieki Zdrowotnej. Urząd Marszałkowski stwierdził, że na podstawie otrzymanych dokumentów inwestycja ta nie przebiegała w sposób właściwy – bez należytego kierownictwa, nadzoru inwestorskiego, bez nadzoru projektanta, a także niezgodnie z prawem i sztuką budowlaną. Jeszcze raz podkreślam, że była to umowa między Zespołem Opieki Zdrowotnej a Urzędem Marszałkowskim i to ZOZ realizował projekt niezgodnie z umową, przepisami prawa i procedurami.

W związku z tym Zespół Opieki Zdrowotnej musi w ciągu 14 dni zwrócić kwotę ponad 1860000 zł. Do tej kwoty należy doliczyć odsetki.

Zobowiązałem dyrektora Pilarczyka do natychmiastowego uporządkowania tych kwestii. O dalszych decyzjach będziemy informować Państwa na bieżąco.

Dariusz Pilak
Starosta Gnieźnieński

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki