BIPPoniedziałek, 05.6.2023

Kościerzyński „Prymas z Kaszub”

Kościerzyński „Prymas z Kaszub”
W uroczystości udział wziął także Dariusz Pilak - Starosta Gnieźnieński.

Spotkanie w rodzinnym mieście rozpoczął występ młodego kościerskiego artysty Pawła Ruszkowskiego. Po występie burmistrz Zdzisław Czucha serdecznie przywitał prymasa seniora i wszystkich zgromadzonych gości. Następnie wraz ze starostą kościerskim Piotrem Lizakowskim złożył najserdeczniejsze życzenia biskupowi nominatowi Wiesławowi Śmiglowi. Po kilku chwilach prowadzący spotkanie Jan Dittrich poprosił abp. Henryka Muszyńskiego autora wspomnień Krzysztofa Łukasika oraz Krzysztofa Jażdżewskiego na scenę. Odpowiadając na pytania obu prowadzących, prymas senior przedstawił głównie obraz swego dzieciństwa i młodości spędzonej w Kościerzynie. Ciepłe i wzruszające wypowiedzi prymasa stworzyły prawdziwie rodzinną atmosferę.

Po blisko godzinie wspomnień swój wiersz na cześć prymasa odczytał radny Kościerzyny Benedykt Karczewski. Kolejnym punktem programu były podziękowania, które złożyli na ręce arcybiskupa burmistrz Zdzisław Czucha, przewodniczący Rady Miasta Kościerzyna Piotr Słomiński oraz ks. prałat Marian Szczepiński. Podziękowania złożyli również samorządowcy z powiatu kościerskiego ze starostą Piotrem Lizakowskim na czele. Po krótkiej przerwie na zdjęcie ks. prymas senior obdarował wszystkich chętnych pamiątkową dedykacją.

Plurimos annos Drogi księże Prymasie.

Źródło: www.miastokościerzyna.pl


Źródło: www.miastokościerzyna.pl


drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki