BIPNiedziela, 04.6.2023

Rowerem po powiecie

Rowerem po powiecieNa powyższą koncepcję składają się następujące elementy:
  • ogólny zarys propozycji oznakowanie szlaków rowerowych w Powiecie Gnieźnieńskim
  • kosztorys wstępny wdrożenia szlaków
  • mapy z naniesionymi śladami GPS
  • ogólna dokumentacja fotograficzna
  • opis i kategoryzacja powiatowych szlaków rowerowych
  • wygląd oznakowania na poszczególnych szlakach
W roku 2012 zostanie zlecone wykonanie dokumentacji technicznej dla powyższej koncepcji, tzw. studium wykonalności wdrożenia koncepcji szlaków rowerowych w Powiecie Gnieźnieńskim. W ramach dokumentacji technicznej zostaną również wykonane wszelkie uzgodnienia z wszystkimi zarządcami terenów, przez które będą przebiegały szlaki rowerowe. Zostanie również przygotowany szczegółowy kosztorys realizacji przedsięwzięcia. W dalszym etapie, w zależności od ustalonej wartości kosztorysowej oraz możliwości finansowych budżetu powiatu wdrożenie koncepcji szlaków rowerowych w Powiecie Gnieźnieńskim nastąpi w latach 2013/2014.

Samorząd powiatowy podjął współpracę z miastem Gniezno, w celu wspólnego uzgodnienia przebiegu szlaków rowerowych w mieście. Trasy rowerowe w Gnieźnie zostaną w pierwszym etapie tak przygotowane, aby zapewnić wyjazd z Rynku, spod Informacji Turystycznej, dalej przez miasto trasami rowerowymi zaplanowanymi w koncepcji szlaków rowerowych obejmujących cały powiat. Warto przypomnieć, że ścisłe centrum Gniezna jest już objęte strefą uspokojonego ruchu do 30 km na godz. Zatem przejazd rowerem takimi ulicami, jak Chrobrego czy Warszawska, już dzisiaj nie powinno być problemem. Zdecydowanych rozwiązań oczekują główne drogi wyjazdowe z centrum miasta. I właśnie współpraca przedstawicieli miasta i powiatu skupia się w tym obszarze.

Warto dodać, że prace techniczno – projektowe dt. szlaków rowerowych w Powiecie Gnieźnieńskim, zaplanowane do przeprowadzenia w roku 2012 będą również dokonane w uzgodnieniu z przedstawicielami ościennych powiatów, tj. wrzesińskiego, słupeckiego, mogileńskiego, żnińskiego, wągrowieckiego i poznańskiego. Zasadniczą kwestią będzie analiza aktualnego stanu oraz możliwość połączenia poszczególnych szlaków na styku sąsiadujących ze sobą powiatów.


Koncepcja szlaków rowerowych w Powiecie Gnieźnieńskim (wyciąg):

I. Ogólny zarys propozycji oznakowanie szlaków rowerowych

Szlaki rowerowe w Powiecie Gnieźnieńskim będą posiadały dwojaki charakter (turystyczno – poznawczy i rekreacyjno - wypoczynkowy). Dostępne będą dla przeciętnego rowerzysty, który będzie miał możliwość dowolnego doboru dystansu w zależności od swoich możliwości.

Koncepcja zakłada utworzenie dwóch wieńców szlaków – krótszych max 25 km (znakowanych jednocyfrowo) i dłuższych powyżej 40 km (znakowanych dwucyfrowo). Obejmują one swoim przebiegiem najciekawsze tereny Powiatu, prowadząc po istniejących już asfaltowych drogach, leśnych szutrach, polnych drogach, jak i niejednokrotnie po mało uczęszczanych, ale dobrze widocznych ścieżkach. Wiele szlaków uwzględnia istniejącą infrastrukturę powstałą w ramach „Zintegrowanego systemu informacji wizualnej – Szlaki i obiekty turystyczne w Powiecie Gnieźnieńskim”.

Wyznaczono w sumie 10 szlaków (4 krótsze – znakowane jednocyfrowo, i 6 dłuższych – znakowanych dwucyfrowo) o łącznej długości prawie 420 km. Każdy ze szlaków jest tak zaprojektowany, że jego początek i koniec znajduje się na gnieźnieńskim Rynku.

Wyprowadzenie, czy wprowadzenie ruchu rowerowego do centrum miasta jest zadaniem bardzo trudnym i wymaga dalszych uzgodnień. Każdy szlak jest osobną pętlą i daje możliwość jazdy w obie strony.

Poruszanie się po szlakach rowerowych Powiatu Gnieźnieńskiego musi odbywać się zawsze z zasadami przewidzianymi dla ruchu rowerowego zawartymi w Kodeksie Drogowym. Z tytułu jazdy po oznakowanym szlaku rowerzyście nie przysługują żadne prawa szczególne. Obecnie nie istnieje w Powiecie żaden system tworzenia ani znakowania szlaków, turyści są niedoinformowani, gubią się na nie oznakowanych lub nie odnawianych szlakach a stan taki nie sprzyja budowaniu pozytywnego wizerunku Powiatu. W związku z tym ruch turystyczny w Powiecie można uznać za zbyt mały.

W koncepcji został uwzględniony jeden obowiązujący system znakowania szlaków powiatowych, które w niektórych miejscach nakładają się na inne niegdyś istniejące bądź nowe. Szlaki takie najbardziej odpowiadają obecnemu zapotrzebowaniu, ponieważ na koniec wycieczki umożliwiają powrót do miejsca z którego turysta wyruszył, a tam właśnie najczęściej zostawił samochód lub ma nocleg.

Szlaki będą służyć zarówno turystom jak też ludności miejscowej, która dzięki temu będzie poznawać swoją małą ojczyznę i bardziej się z nią utożsamiać.

Drugim elementem systemu wymagającym osobnego przygotowania jest mocno rozbudowana, dostępna przez Internet aktualizowana baza informacji o szlakach. Ma ona umożliwiać uzyskanie wszelkich informacji o ważnych dla turysty miejscach na szlakach oraz pomóc w zaplanowaniu wycieczki.

Trzeba pamiętać, że utworzenie znakowanych szlaków w Powiecie Gnieźnieńskim wymaga obowiązku corocznej ich konserwacji.
Proponowany system szlaków będzie niepowtarzalnym walorem regionu, który ułatwi rozwój turystyki na obszarach wiejskich oraz niskim kosztem znacznie podniesie atrakcyjność rejonów uznawanych dotychczas za mocno zaniedbane.

Obecne trendy w turystyce sprzyjają naturalności, autentyczności i aktywności bliżej dzikiej natury. Wielu turystów ma już dość nienaturalnych atrakcji przygotowanych specjalnie dla nich i nastawionych na komercję. Turyści chcą zobaczyć mieszkańców w ich autentycznym otoczeniu, tam gdzie oni naprawdę mieszkają, chcą nawiązywać z nimi kontakty i poznawać jak żyją. Mamy jeszcze sporo zarośniętych trawą dróg polnych, drogi leśne, na których zawsze można znaleźć tropy dzikich zwierząt oraz wąskie dróżki asfaltowe obsadzone szpalerami starych drzew, prowadzące do małych wiosek malowniczo położonych wśród pól i lasów. Podróżowanie drogami, którymi na co dzień od lat ludzie dojeżdżają do pracy, do szkoły, do kościoła, niesie ze sobą zupełnie inne walory krajoznawcze, niż asfaltowa ścieżka pomiędzy budkami z pamiątkami i napojami. Najbardziej cenioną cechą waloru turystycznego jest jego niepowtarzalność. Dobrze oznakowane szlaki prowadzące zwykłymi drogami, od wsi do wsi, przez pola, przez lasy, nad jezioro mogą stanowić najlepszy produkt turystyczny naszego Powiatu.

Turystów rowerowych można podzielić na 4 podstawowe grupy:
  1. Turyści tras jednodniowych - wybierają szlaki o długości możliwej do pokonania w jeden dzień (20 - 50 km) i chcą powrócić do miejsca, z którego wyjechali, ponieważ mają tam nocleg, stamtąd wypożyczyli rowery lub pozostawili tam samochód. Tacy turyści są zainteresowani oznakowanymi szlakami oraz wszelkimi ciekawymi obiektami, jakie można spotkać po drodze.

  2. Turyści tras długodystansowych - wędrują oni z sakwami przypiętymi do rowerów, w których mają cały niezbędny sprzęt biwakowy, dzięki czemu mogą nocować codziennie w innym miejscu. Są oni dobrze przygotowani do drogi, mają dobre mapy i używają odbiorników GPS - przeważnie nie są zainteresowani szlakami znakowanymi i odwiedzają tylko bardzo znane atrakcje turystyczne, bądź obiekty związane z określonym profilem tematycznym.

  3. Turyści zorganizowani - również jadą głównie na długie trasy, jednakże cały ich bagaż wiezie autobus z przyczepą na rowery. Mają oni wynajętego przewodnika, który prowadzi ich dobrze wybraną trasą i zna teren. Również oni nie są zainteresowani oznakowanymi szlakami.

  4. Turyści długodystansowi bez sprzętu biwakowego i autokaru - z pewnością obecnie najmniejsza ilościowo grupa. Korzystają oni z bazy noclegowej na trasie, podróżując jedynie z minimalnym podstawowym bagażem osobistym. Mogą być zainteresowani oznakowanymi szlakami, o ile wcześniej potwierdzą jego przejezdność, zazwyczaj również mają dobrze przygotowaną trasę, związaną z zarezerwowanymi wcześniej noclegami.

Z uzyskanych informacji wynika, że ogromna większość zainteresowanych turystyką rowerową, zarówno mieszkańców Powiatu, jak i turystów przyjezdnych, zalicza się do pierwszej z wymienionych grup. Do tej grupy należy również młodzież szkolna, zarówno z miejscowych szkół, jak też ci, którzy mogą przyjechać z rowerami pociągiem. Również chętnie skorzystają oni z dobrze oznakowanych i opisanych szlaków, jako doskonałej lekcji geografii, historii czy przyrody. Trudno określić procentowy udział turystów w poszczególnych grupach, jednakże bezsprzecznie oznakowanych tras potrzebują głównie turyści z pierwszej grupy.
Wyznaczone szlaki rowerowe mogą służyć w takim samym stopniu mieszkańcom, jak też odwiedzającym region turystom, umożliwiając aktywny wypoczynek oraz możliwości korzystania z krajoznawczych walorów Powiatu. Ponieważ rowerami jeżdżą zarówno dzieci jak i emeryci, a posiadanie roweru nie jest już luksusem, przy odrobinie działań promocyjnych, wkrótce odwiedzający nas turyści będą zwiedzać nasz Powiat rowerami bez względu na wiek. Proponując dla rowerzystów sieć szlaków w formie pętli, umożliwiamy ich samodzielny wybór i nie narzucamy kiedy i jak mają nimi jeździć. Jednocześnie zapewniamy bezpieczne dotarcie do celu, bez przewodnika i konieczności dołączenia do grupy.

Kompleksowe podejście do szlaków rowerowych w całym Powiecie, określenie jednolitych zasad ich projektowania i oznakowania bez wątpienia przyniesie korzyści zarówno dla turystów, jak i Powiatu. Gdy system szlaków będzie spójny i kompletny, a jednocześnie na tyle elastyczny, by zaproponować turyście wiele możliwości, z pewnością zadowoli każdego turystę, który zechce poznawać okolicę na rowerze. Zadowolony turysta zostawia więcej pieniędzy, a to z kolei implikuje wysokość podatków oraz możliwości inwestycji i poszerzania oferty.

Duże znaczenie w całym systemie ma oczywiście propagowanie turystyki rowerowej wśród ludności miejscowej. Jeśli mieszkańcy Powiatu będą dumni z atrakcyjności ziemi, na której mieszkają, będą znać jej wartości i doceniać ją, każda rozmowa, nawet z przypadkowym turystą, będzie niezwykle skuteczną reklamą zarówno naszych szlaków, jak i całego Powiatu.

Proponowane szlaki rowerowe Powiatu Gnieźnieńskiego

Szlak nr 1 ok. 23 km
Gniezno (Rynek), Obora, Strychowo, Rzegnowo, Braciszewo, Piekary, Gniezno
Szlak nr 2 ok. 24 km
Gniezno (Rynek), Róża, Wełnica, Orchoł, Strzyżewo Kościelne, Lulkowo, Jankowo Dolne, Arkuszewo, Gniezno
Szlak nr 3 ok. 28 km
Gniezno (Rynek), Arkuszewo, Wierzbiczany, Jankowo Dolne – ośrodek, Kalina, Kujawki, Lubochnia, Wola Skorzęcka, Osiniec, Gniezno
Szlak nr 4 ok. 22 km
Gniezno (Rynek), Skiereszewo, Mnichowo, Baranowo, Pawłowo, Gębarzewo, Gniezno
Szlak nr 11 ok. 55 km
Gniezno (Rynek), Obora, Dębnica, Dziećmiarki, Waliszewo, Imiołki, Lednogóra, Dziekanowice, Żydówko, Rzegnowo, Braciszewo, Piekary, Gniezno
Szlak 21 ok. 58 km
Gniezno (Rynek), Róża, Wełnica, Orchoł, Leśnictwo „Brody”, Głęboczek, Mielno, Nowaszyce, Świątniki, Zdziechowa, Obórka, Gniezno
Szlak nr 22 ok. 68 km
Gniezno (Rynek), Róża, Wełnica, Orchoł, Strzyżewo Kościelne, Strzyżewo Smykowe, Łukaszewko, Smolary, Ławki, Ignalin, Duszno, Wydartowo, Folusz, Trzemeszno, Święte, Kujawki, Jankowo Dolne – ośrodek, Arkuszewo, Gniezno
Szlak 33 ok. 65 km
Gniezno (Rynek), Arkuszewo, Wierzbiczany, Jankowo Dolne – ośrodek, Kalina, Kujawki, Miaty, Ostrowite Prym. Raszewo, Piłka, Skorzęcin – ośrodek, Gaj, Krzyżówka, Lubochnia, Wola Skorzęcka, Osiniec, Gniezno
Szlak nr 34 ok. 42 km
Gniezno (Rynek), Pławnik, Goczałkowo, Drachowo, Arcugowo, Małachowo Złych Miejsc, Nowa Wieś Niechanowska, Lubochnia, Wola Skorzęcka, Osiniec, Gniezno
Szlak nr 44 ok. 53 km
Gniezno (Rynek), Skiereszewo, Mnichowo, Baranowo, Leśniewo, Przyborowo, Wierzyce, Bure, Rakowo, Czerniejewo, Kąpiel, Gębarzewo, Gniezno
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki