BIPWtorek, 30.5.2023

Spotkanie informacyjne dot. Działania 1.2 WRPO w Gnieźnie

Spotkanie informacyjne dot. Działania 1.2 WRPO w Gnieźnie
Spotkanie odbedzie się w siedzibie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, przy ul. Rynek 10/1 w Gnieźnie dnia 29 marca 2012r. i 4 kwietnia (termin do wyboru) w godzinach od 10:45 do 13:45.
Spotkanie przeznaczone jest dla osób, które nie będą uczestniczyły w szkoleniu organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w dniu 26 marca 2012r.

Na spotkaniu zostanie omówiony wniosek aplikacyjny, kryteria wyboru i oceny projektów oraz zaprezenowane zostaną przykłady z realizacji projektów objętych dofinansowaniem w ramach Działania 1.2 Wsparcie rozwoju MSP Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Szczegółowy program szkolenia znajduje się w załączniku do nieniejszego ogłoszenia.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, znajdującego się w załaczniku i odesłanie go na adres e-mail gniezno.wrpo@wielkopolskie.pl do dnia 26 marca 2012r. W związku z limitem miejsc, prosimy o jak najszybsze wysyłanie zgłoszeń - decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Do dnia 27 marca rozesłane zostaną potwierdzenia zakwalifikowania się lub dostaną Państwo informację o braku miejsc.

"Informujemy, iż nie przyjmujemy już zgłoszeń na szkolenie w dniu 29 marca 2012r."

Załączniki:
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki