BIPPiątek, 24.3.2023

Powiat Gniezno - polskim koordynatorem

Powiat Gniezno - polskim koordynatorem
W dniach 17-19 lutego br. w Świnoujściu odbyło się Posiedzenie Zarządu Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina. W trakcie dwudniowego spotkania, członkowie Zarządu Konwentu, wraz ze Starostą Powiatu Gnieźnieńskiego – Dariuszem Pilakiem, dyskutowali na temat współczesnego oblicza stosunków polsko-ukraińskich, szczególnie z perspektywy funkcjonowania samorządów lokalnych.

Ważnym punktem Posiedzenia była dyskusja nad promocją uchwały dotyczącej powołania Polsko-Ukraińskiej Współpracy Młodzieży. Członkowie Stowarzyszenia stoją na wspólnym stanowisku, iż jedynie w wyniku poszerzenia istniejącej współpracy młodzieży z obu krajów, możliwy będzie wzrost zrozumienia i zaufania, jak również przezwyciężanie negatywnych stereotypów, jakie do tej pory istnieją po stronie polskiej i ukraińskiej.

Podczas obrad poruszano także kwestie dotyczące organizacji prac samego Konwentu oraz planów zakładających powołanie do życia działających w jego strukturze stałych komisji:
  • ds. kultury,
  • ds. wymiany doświadczeń samorządowych,
  • ds. współpracy organizacji pozarządowych,
  • ds. współpracy gospodarczej,
  • ds. współpracy młodzieży.
Decyzją Zarządu Powiat Gnieźnieński będzie koordynował prace komisji ds. wymiany doświadczeń samorządowych.

Zaprezentowano także nową stronę internetową Konwentu – www.kwspu.pl oraz zaproponowano formułę konkursu na logo Konwentu Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina.

Warto przypomnieć, że decyzją Sądu Rejonowego w Szczecinie dnia 12 stycznia 2011 roku został dokonany wpis Konwentu Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej współpracujących z samorządami Republiki Ukrainy (obecnie Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina) z siedzibą w Szczecinie do Krajowego Rejestru Sądowego (Numer KRS 0000372491). Bezpośrednim efektem tej decyzji było poinformowanie drogą pocztową oraz elektroniczną wszystkich jednostek samorządu terytorialnego posiadających partnerów ukraińskich o powstaniu Konwentu i warunkach przystąpienia do jego struktury. Wśród członków założycieli znalazł się między innymi Powiat Gnieźnieński.

Dnia 30 maja 2011 r. miało miejsce Walne Zebranie Członków Konwentu. Jego efektem była m.in. decyzja o zmianie nazwy na Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina oraz o wprowadzeniu możliwości przystępowania do Konwentu wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, także województw.

Obecnie w skład Zarządu Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina wchodzą:

Prezes Zarządu Konwentu - Stanisław Cybula (Starosta Drawski),
Wiceprezes Zarządu - Edmund Stachowicz (Prezydent Miasta Starogard Gdański),
Wiceprezes Zarządu - Piotr Krzystek (Prezydent Miasta Szczecin),
Wiceprezes Zarządu - Robert Choma (Prezydent Miasta Przemyśl),
Sekretarz Zarządu - Krzysztof Frankenstein (Burmistrz Sławna),
Skarbnik Zarządu - Tomasz Hynda (Starosta Białogardzki),
Członkowie Zarządu - Dariusz Pilak – (Starosta Gnieźnieński). Adam Fedorowicz (Burmistrz Gminy Chojna), Andrzej Kaszubski (Wójt Gminy Kobylanka), Andrzej Krzysztofiak (Burmistrz Kwidzyna),
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki