BIPŚroda, 07.6.2023

XVII Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

XVII Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
XVII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO IV KADENCJI
26 stycznia 2012 roku
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Starosty Gnieźnieńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2011, powołanej na podstawie art. 38a ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym.
 7. Roczne sprawozdania stałych komisji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego:
  1. Komisja Rewizyjna;
  2. Komisja Finansowa;
  3. Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
  4. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu;
  5. Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej;
  6. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
 8. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: zasad używania herbu i flagi Powiatu Gnieźnieńskiego.
  2. w sprawie: zawarcia porozumienia samorządowego;
  3. w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego nr XIX/196/2008 z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół i placówek oświatowych w Powiecie Gnieźnieńskim;
  4. w sprawie: sprostowania błędu pisarskiego w treści uchwały dotyczącej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2011- 2023;
  5. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2012.
 9. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 11. Wolne głosy i informacje.
 12. Zamknięcie sesji.
     Przewodniczący Rady Powiatu

     Zdzisław Kujawa
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki