BIPPoniedziałek, 05.6.2023

XVI Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

XVI Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
XVI SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO IV KADENCJI
29 grudnia 2011 roku
Porządek obrad


 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 7. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2012 – 2023
  1. przedstawienie projektu uchwały,
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego,
  3. dyskusja nad projektem uchwały,
  4. głosowanie uchwały.
 8. Uchwalenie budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2012:
  1. przedstawienie projektu uchwały,
  2. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o możliwości sfinansowania przez Powiat Gnieźnieński deficytu budżetu,
  3. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na 2012 rok,
  4. opinie stałych komisji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego,
  5. opinia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, powołanej na podstawie art. 38a ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym,
  6. dyskusja nad projektem uchwały,
  7. głosowanie uchwały.
 9. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2012 rok;
  2. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2012 rok;
  3. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2012 rok;
  4. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansowej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2012 rok;
  5. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2012 rok;
  6. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2012 rok;
  7. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2012 rok.
 10. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 12. Wolne głosy i informacje.
 13. Zamknięcie sesji.
     Przewodniczący Rady Powiatu

     Zdzisław Kujawa
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki