BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Nowy Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie

Nowy Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie
Dotychczasowy dyrektor, pani Elżbieta Pilarczyk, zajmie się organizacją pieczy zastępczej. – Dziękuję dotychczasowej pani dyrektor za owocną współpracę – mówi starosta Dariusz Pilak. - Jestem przekonany, że nowe obowiązki, które jej z pełnym zaufaniem powierzam, będzie wypełniać wzorcowo. Projekt pieczy zastępczej jest dla nas zupełnym nowum, dlatego potrzebujemy do jego realizacji osoby z dużym doświadczeniem. Jestem pewien, że pani Pilarczyk znakomicie poradzi sobie z tym zadaniem. Pani Annie Horoszczak życzę natomiast powodzenia na nowym stanowisku.

Agnieszka Anna Horoszczak ukończyła studia wyższe na kierunku pracy socjalnej i resocjalizacji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie - Kolegium Andragogiki Specjalnej. Posiada studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania w pomocy społecznej UAM w Poznaniu.

W latach 2003-2005 była koordynatorem Centrum Wolontariatu Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, następnie objęła stanowisko zastępcy kierownika Działu Metodycznego, Pomocy Środowiskowej i Rodziny MOPS przy ulicy Paczkowskiego w Gnieźnie. Posiada certyfikat specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie nadany przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jest również trenerem programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki