BIPNiedziela, 04.6.2023

XIV sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

XIV sesja Rady Powiatu GnieźnieńskiegoXIV SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO IV KADENCJI
24 listopada 2011 rokuPORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Raport ze współpracy zagranicznej Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2011.
 7. Rolnictwo w Powiecie Gnieźnieńskim:
  Informacja na temat podjętych działań na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego przez:
  1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu;
  2. Wielkopolską Izbę Rolniczą w Poznaniu;
  3. Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wielkopolski Oddział Regionalny Biuro Powiatowe Gniezno;
  4. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie.
 8. Ochrona środowiska w Powiecie Gnieźnieńskim:
  1. Sprawozdanie z Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Gnieźnieńskiego ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji azbestu i wyrobów zawierających azbest;
  2. Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gnieźnieńskiego” ze szczególnym uwzględnieniem prac konserwacyjnych rowów melioracyjnych oraz edukacji ekologicznej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 10. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 12. Wolne głosy i informacje.
 13. Zamknięcie sesji.
     Przewodniczący Rady Powiatu

     Zdzisław Kujawa
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki