BIPWtorek, 30.5.2023

Poprawa jakości dróg w Powiecie Gnieźnieńskim

Poprawa jakości dróg w Powiecie Gnieźnieńskim
Poprawa jakości dróg powiatowych to jedno z głównych działań zapisanych w Planie Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Gnieźnieńskiego – powiedział R. Andrzejewski. - W 2011r. prace prowadzone były w 46 miejscach powiatu, a inwestycja przy ulicy Słonecznej jest ostatnią w tym roku. Chodzi oczywiście o budowę chodnika umożliwiającego swobodne i bezpieczne poruszanie się pieszych w tym rejonie.

Powiatowy Zarząd Dróg w Gnieźnie, w bieżącym roku zajął się realizacją planowanych inwestycji, czyli systematycznym wymienianiem nakładek bitumicznych w celu remontu zniszczeń pozimowych, które przeprowadzono na czterdziestu sześciu odcinkach dróg powiatu gnieźnieńskiego. Wykonano planowe remonty przepustów, które są budowlami umożliwiającymi przeprowadzenie drogi, remontem objęto przepust drogi w Trzemesznie oraz remont przepustu drogi w miejscowości Pawłowo. Sukcesem zakończyła się realizacja zadań związanych z budową mostu w Zieleniu oraz prace związane z budową chodników. Dzięki temu poprawiono bezpieczeństwo ruchu drogowego.

PZD przeprowadził prace na drogach znajdujących się na terenie miasta Gniezna m.in. ulicę: Mnichowską, Pocztową, Prostą i Słoneczną co przyczyniło się do poprawienia ruchu drogowego. Dla lepszego komfortu przechodzenia w miejscach dla pieszych dokonano obniżeń krawężników w Gnieźnie i Niechanowie. Łącznie usprawniono w ten sposób 12 przejść. Poddano renowacji rowy odwadniające w tym studnie ściekowe, kratki kanalizacyjne i rury. Dokonano wycinki drzew i krzewów, które bezpośrednio zagrażały poruszającym się na drogach.

Prace inwestycyjne to już etap tzw. domykania sezonu letniego, czas przejść w sezon zimowy. Choć śniegu jeszcze nie widać, mamy zgromadzone istotne ilości mieszanki do posypywania dróg – poinformował starosta Andrzejewski. Dyrektor RDP Szczepański potwierdził w swym wystąpieniu prasowym, iż na dzień dzisiejszy Rejon Dróg Publicznych ma przygotowane stosowne umowy. – Dążymy do tego, by w każdej gminie była choć jedna firma, która szybko zareaguje podczas akcji odśnieżania. Jesteśmy na etapie zwożenia soli po to, byśmy mogli pierwsze miesiące zimy bezproblemowo obsłużyć – dodał. J. Szczepański.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki