BIPNiedziela, 28.5.2023

Najlepszy Policjant Służby Patrolowej Powiatu Gnieźnieńskiego

Najlepszy Policjant Służby Patrolowej Powiatu Gnieźnieńskiego
Jego organizatorem (w ramach Programu Rozwoju Lokalnego) jest Starostwo Powiatowe w Gnieźnie i Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie. Konkurs, w którym udział biorą wyłącznie policjanci służby patrolowej Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie aktualnie realizujący zadania, ma na celu sprawdzenie wiedzy ogólnej z zakresu służby prewencyjnej oraz podniesienie rangi pracy policjanta służby patrolowej.

Na ocenę i ostateczne wyniki konkursu składać się będą następujące etapy:
  • ocena wiedzy z testu teoretycznego (test zawiera 60 pytań z wiedzy ogólno-policyjnej (punktacja od 0 do 60 pkt.);
  • prawidłowości oceny sporządzonej dokumentacji (punktacja od 0 do 30 pkt.).
Do konkursu 6 października przystąpiło 16 policjantów.

Najlepszych sześciu policjantów; których wyłoni komisja konkursowa w składzie: Wicestarosta Gnieźnieński – Pan Robert Andrzejewski, Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – Marek Kosmala oraz I z-ca Komendanta Powiatowego Policji - podinsp. Mariusz Łozowiecki i Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji - podinsp. Janusz Warda; otrzyma nagrody pieniężne ufundowane przez Powiat Gnieźnieński.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki