BIPŚroda, 27.1.2021

Podziękowania dla Pracowników Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Jak podkreślono, tak dobry wynik w powiecie to właśnie efekt dobrej współpracy ze starostwem, urzędami gmin, Wielkopolską Izbą Rolniczą, Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Bankami Spółdzielczymi, organizacjami pozarządowymi oraz sołtysami.

Aż 92,5 % rolników z Powiatu Gnieźnieńskiego złożyła wnioski o dopłaty obszarowe. Najwięcej właścicieli gospodarstw wystąpiło o nie na terenie gminy Gniezno, później w Trzemesznie i Mieleszynie. Ostateczny termin składania tych wniosków mija w niedziele, ci którzy tego nie uczynili, wystąpili mają więc na to ostatnie godziny.

Od 01 sierpnia 2004 roku rozpocznie się przyjmowanie wniosków o przyznanie renty strukturalnej. Kierowane są one do rolników, którzy ukończyli 55 lat, prowadzili nieprzerwanie działalność rolniczą przez 10 lat i w tym okresie opłacali składki KRUS przez co najmniej 5 lat, nie posiadają zadłużenia w opłacaniu tych składek i przekazują gospodarstwo, zaprzestają działalności rolniczej. Przyznawanie rent strukturalnych będzie pierwszym z działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Od września zacznie być realizowany program rolno-środowiskowe z przeznaczeniem na gospodarstwa ekologiczne, w październiku na zalesianie terenów, w listopadzie na gospodarstwa niskotowarowe, w grudniu na dostosowanie do standardów europejskich.

drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych