BIPNiedziela, 28.5.2023

Ogólnopolski Tydzień Kariery

Ogólnopolski Tydzień Kariery
Ogólnopolski Tydzień Kariery jest realizowany w tym roku pod hasłem "Poradnictwo zawodowe dla każdego ucznia". Ideą tego przedsięwzięcia jest wsparcie szkół w rozwoju usług doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Ogólnopolski Tydzień Kariery będzie realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie, w terminie od 17 do 21 października. Proponujemy wsparcie w działaniach na rzecz planowania kariery zawodowej. Pragniemy zaprosić do skorzystania z naszej oferty uczniów, pedagogów, nauczycieli czyli tych, których na co dzień nie obejmują usługi urzędu pracy.

W dniach: 17 i 18 października


Chcemy zapoznać uczniów z rynkiem pracy, oczekiwaniami pracodawców, podstawowymi zachowaniami związanymi z poszukiwaniem pracy. Zainteresowane szkoły mogą zgłaszać chęć skorzystania z następujących tematów zajęć:
1. Drogowskaz - pierwsze kroki na rynku pracy - zajęcia dla uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych.
2. Dobry wybór - zajęcia przygotowujące do planowania kariery zawodowej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Zajęcia obejmują jedną godzinę lekcyjną realizowaną na terenie szkoły, która zgłosi swoje zainteresowanie. Zgłoszenia przyjmujemy do 12 października, w godzinach: 8.00 do 14.00, pod numerem telefonu: 61 669 70 22

W dniu: 17 października - "Klucz do kariery"


Zapraszamy ną spotkanie osoby zajmujące się doradztwem zawodowym dla młodzieży, pedagogów szkolnych, nauczycieli. Pragniemy podzielić się doświadczeniami w prowadzeniu poradnictwa zawodowego oraz naszą wiedzą na temat rynku pracy, dominujących tendencji, oczekiwań pracodawców.

Spotkanie odbędzie się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie o godzinie 12.00, w pokoju numer 8 na parterze.
Zgłoszenia przyjmujemy do 12 października, w godzinach od 8.00 do 14.00, pod numerem telefonu: 61 669 70 22

W dniach: 17 do 21 października - "Poradnictwo kariery dla każdego ucznia"


Zapraszamy na dni otwarte poradnictwa zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie. Oferujemy możliwość skorzystania z materiałów informacyjnych, publikacji, filmów zawodoznawczych, kwestionariuszy do badania predyspozycji zawodowych.

Dni otwarte będą realizowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie, w godzinach od 9.00 do 14.00, w pokoju 110 na I piętrze.

Zapraszamy klientów indywidualnych: młodzież szkolną, nauczycieli, pedagogów oraz inne osoby zainteresowane tematyką poradnictwa zawodowego.

Załącznik:
  • Ulotka Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery

    drukuj:
    udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki