BIPPoniedziałek, 29.5.2023

XII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

XII sesja Rady Powiatu GnieźnieńskiegoXII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO IV KADENCJI
29 września 2011 rokuPORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Zaawansowanie robót przy rozbudowie szpitala przy ul. 3 Maja w Gnieźnie.
 7. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie za I półrocze 2011 roku.
 8. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gnieźnie za I półrocze 2011 roku.
 9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury: Centrum Kultury „Scena to dziwna” za I półrocze 2011 roku.
 10. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2011 roku.
 11. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego.
 12. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: przyznania „Godła Promocyjnego” Rady Powiatu Gnieźnieńskiego 6 Szczepowi Harcerskiemu Związku Harcerstwa Polskiego;
  2. w sprawie: zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie.
  3. w sprawie: ustanowienia prawa użytkowania nieruchomości Powiatu Gnieźnieńskiego na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie;
  4. w sprawie: ustanowienia prawa użytkowania nieruchomości Powiatu Gnieźnieńskiego na rzecz Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Gnieźnie;
  5. w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego w najem na okres powyżej 3 lat;
  6. w sprawie: zmiany uchwały nr XI/120/2007 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 listopada 2007r w sprawie ufundowania stypendium naukowego im. Jana Pawła II dla doktoranta studiującego w Collegium Europaeum Gnesnense Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu;
  7. w sprawie: zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu konkursowego „Inwestycja w kadry” w latach 2012-2014, w ramach Działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałania 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  8. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2011
  9. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2011 – 2023
 13. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 14. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 15. Wolne głosy i informacje.
 16. Zamknięcie sesji.
     Przewodniczący Rady Powiatu

     Zdzisław Kujawa
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki