BIPPiątek, 09.6.2023

Certyfikaty Programu Partnerstwa Lokalnego rozdane po raz trzeci

Pamiętam jak dwa lata temu program ten rodził się w bólach, dzisiaj widać, że warto było zainwestować wysiłek – powiedział Marek Szczepański Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy w trakcie uroczystości wręczenia certyfikatów Programu Partnerstwa Lokalnego.

Uroczystość wręczenia certyfikatów, która miała miejsce 8 czerwca 2004 roku w Galerii Porczyńskich w Warszawie, odbyła się już po raz trzeci. Tym razem certyfikaty przyznano Specjalistom Partnerstwa Lokalnego z pięciu województw: Śląskiego, Opolskiego, Łódzkiego, Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego. Na imprezie byli również obecni m.in. Barbara Labuda minister w Kancelarii Prezydenta RP, Cameron Munter wiceambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce oraz liczni przedstawiciele tak władz centralnych, jak i lokalnych.

Program Partnerstwa został opracowany przez Departament Pracy USA przy współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w 1998 r. Marek Szczepański, wiceminister w MGPiPS podkreślił, że uczestnictwo w Programie Partnerstwa Publicznego może okazać się ważniejsze ze względu na 3 aspekty:

  • Przyjętą niedawno przez Sejm Ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w pracach nad którą tak efektywny wkład mieli partnerzy społeczni biorący udział w Programie.
  • Perspektywę uruchomienia w niedługim czasie konkursów na projekty współfinansowane z Funduszu Społecznego. -Liczyć tutaj będziemy na przygotowanie przez partnerów lokalnych dużej ilości dobrych projektów, tym bardziej atrakcyjnych, że przygotowanych często przy współpracy między uczestnikami Programu.
  • Prace nad Narodowym Planem Rozwoju na lata 2007-2013, który jak powiedział mninister Szczepański -będziemy się starać aby był jeszcze lepszy od poprzedniego i dlatego liczymy na aktywny udział społeczności lokalnych w konsultacjach społecznych.

Model Partnerstwa Lokalnego składa się z trzech elementów:

  • Szybkiego Reagowania, w ramach którego zakładane są Zespoły Przystosowania Zawodowego oraz grupy Wsparcia Koleżeńskiego na terenach zakładów pracy;
  • Lokalnego Ożywienia Gospodarczego, które obejmuje cykl warsztatów oraz wsparcie powarsztatowe, mające pomóc społecznościom lokalnym w opracowaniu i wdrażaniu projektów gospodarczych tworzących nowe miejsca pracy;
  • Szybkiego Startu, który umożliwia przedsiębiorstwom szybkie przekwalifikowanie pracowników do aktualnych potrzeb rynku.

Na szkolenie specjalistów Partnerstwa Lokalnego złożyły się: Seminarium Wstępne, Szkolenie Specjalistyczne wybrane spośród trzech komponentów Programu oraz Seminarium Podsumowujące. Szkolenia odbywały się na poziomie regionalnym i powiatowym. Przyznane certyfikaty zaświadczają, że osoby nimi uhonorowane nabyły praktyczną wiedzę i umiejętności, aby w lokalnych środowiskach działać na rzecz zwalczania bezrobocia i ożywienia gospodarki.

Certyfikaty wystawiane są przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Ambasadę Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Worldwide Strategies Inc. oraz Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego

Model Partnerstwa Lokalnego został zastosowany w Polsce po raz pierwszy w 1998 r. w ramach Programu Rozwoju Zawodowego Departamentu Pracy USA. Program ten powstał, aby pomóc pracownikom i społecznościom lokalnym Śląska i Małopolski w dostosowaniu się do tempa zmian gospodarczych oraz zaktywizować je w celu łagodzenia skutków restrukturyzacji przemysłu oraz tworzenia nowych miejsc pracy. –Obecnie jest on wdrażany na terenie całego kraju przez Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego w Katowicach przy współpracy z Kancelarią Prezydenta RP, Ministerstwem Gospodarki i Pracy, Departamentem Pracy USA, Związkiem Powiatów Polskich, Urzędami Marszałkowskimi, Wojewódzkimi Urzędami Pracy, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, agencjami rozwoju oraz związkami zawodowymi – podsumowała Jadwiga Olszowska-Urban, Krajowy Koordynator Programu. PPL pozwala integrować partnerów lokalnych w celu walki z bezrobociem i na rzecz rozwoju gospodarczego

Obecnie w Programie Partnerstwa Lokalnego uczestniczą przedstawiciele wszystkich województw, 180 powiatów, 12 miast i 16 gmin. W szkoleniach dla Regionalnych Specjalistów Partnerstwa Lokalnego uczestniczyły łącznie 154 osoby. W szkoleniach dla Powiatowych Specjalistów Partnerstwa Lokalnego udział wzięły jak dotąd 404 osoby.

Przedruk ze strony MGPiPS
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki