BIPNiedziela, 04.6.2023

Konkurs

Konkurs
Cel konkursu
Konkurs ma za zadanie wypromować wygląd, estetykę i zagospodarowanie posesji oraz zagród wiejskich na terenie gmin Powiatu Gnieźnieńskiego.
Celem konkursu jest uhonorowanie tych właścicieli posesji, którzy swoim zaangażowaniem przyczyniają się do ukształtowania ładnego wizerunku regionu.

Zasady uczestnictwa
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do 14 października 2011 r. na formularzu zgłoszenia wraz ze zdjęciem posesji i oświadczeniem.
Formularz zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub przesłać w kopertach na adres:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno
z dopiskiem: „Posesje i zagrody wiejskie w barwach Polskiej Złotej Jesieni”

Formularz dostępny jest na stronie www.naszesrodowisko.pl w zakładce edukacja ekologiczna

Przedmiotem oceny w konkursie będzie:
stan budynku, mała architektura, zagospodarowanie zagrody wiejskiej, ogród kwiatowy, ogród warzywny, sad przydomowy, część przeznaczona na wypoczynek i rekreację, ład i porządek w obejściu.

Czekają atrakcyjne nagrody!
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.naszesrodowisko.pl. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: 61 424 07 48.

Serdecznie zapraszamy

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki