BIPSobota, 03.6.2023

Komunikat Starosty Gnieźnieńskiego

Komunikat Starosty Gnieźnieńskiego
na podstawie §10 ust.4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach, §8 ust.4 Zarządzenia Nr 10/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 stycznia 2011 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie przygotowania i zapewnienia działania wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w województwie wielkopolskim oraz §1 ust.4 Aneksu z dnia 01 kwietnia 2011 do Zarządzenie Nr 32 / 2010 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania powiatowego systemu wykrywania alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w powiecie gnieźnieńskim podaje się do wiadomości mieszkańcom powiatu gnieźnieńskiego, że dnia 01.08.2011 roku o godzinie 17.00 zostaną uruchomione syreny alarmowe dla upamiętnienia 67 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
Powstanie Warszawskie, mimo lokalnego charakteru walk, niewątpliwie nie było wydarzeniem regionalnym, ograniczającym się do jednego miasta. Polskie Państwo Podziemne, które w dniu wybuchu Powstania zaczęło funkcjonować otwarcie na terenach zdobytych przez Powstańców, było legalną Rzeczpospolitą. Żołnierze Powstania walczyli nie tylko o Warszawę, stolicę wolnej Polski, ale przede wszystkim podjęli się ostatecznej próby boju o ocalenie całego kraju.

     Wicestarosta
     Robert Andrzejewski


     drukuj:
     udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki