BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Dobre rady w sprawie zatrudnienia

Powiatowa Rada Zatrudnienia jest ciałem opiniodawczo-doradczym w sprawach dotyczących bezrobocia i zatrudnienia przy Staroście Gnieźnieńskim, który jest jednocześnie jej przewodniczącym.

Rada działała na podstawie art. 32 ustawy z dnia 6 lipca 2001 roku o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U.100.01.1080), oraz na podstawie art.10 ust.4 ustawy z dnia 14 grudnia 2002 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (tekst jednolity Dz.U.6.02.56).

Powiatowa Rada Zatrudnienia działała w składzie:

Przewodniczący – Jacek Kowalski
Starosta Gnieźnieński

  1. Marek Kosmala – Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Ochrony Zdrowia w Starostwie
  2. Krystyna Chlasta – Radna Powiatu Gnieźnieńskiego, Dyrektor Spółdzielni „Dozór"
  3. Wojciech Jaworski – Radny Powiatu Gnieźnieńskiego, Członek Spółdzielni Produkcyjnej w Żelazkowie
  4. Jerzy Stachowiak – Radny Rady Miasta Gniezno, Dyrektor ZSEO w Gnieźnie
  5. Marian Gadziński – Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Witkowo
  6. Mikołaj Ostrowski – Radny Rady Miasta w Trzemesznie
  7. Andrzej Kubicki – Wlkp. Związek Pracodawców Prywatnych, Dyrektor Zarządu Firmy DYNEA sp. z o.o.
  8. Jan Tarczyński – Stowarzyszenie Przedsiębiorców Gniezna, właściciel Przedsiębiorstwa Handlowego AGFiM w Gnieźnie
  9. Paweł Czudowski – Cech Rzemiosł i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie, właściciel zakładu usługowo-handlowego
  10. Czesława Jasińska – NSZZ „Solidarność" Zarząd Regionu Wielkopolska, ZOZ Gniezno
  11. Jarosław Ryczkowski – Rada Powiatowa OPZZ w Gnieźnie
  12. Edmund Stachowiak – Wojewódzki Związek Kółek i Organizacji Rolniczych w Poznaniu, Dyrektor SKR w Gnieźnie
  13. Anna Pacholczyk – Wielkopolska Izba Rolnicza w Poznaniu, Sekretarz Urzędu Gminy w Gnieźnie
  14. Jarosław Guziałek – Przewodniczący Zarządu Powiatowego Forum Związków Zawodowych w Gnieźnie


Radę pomocą merytoryczną wspierali:
  1. Hanna Adamczak – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
  2. Juliusz Trojanowski – Wiceprezes GARG w Gnieźnie
  3. Zygmunt Pirogowicz – Dyrektor Oddziału PKO BP w Gnieźnie
  4. Tadeusz Pietrzak – Regionalna Sekcja Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność"
  5. Barbara Ostojska – Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan, Klub Pracy w Niechanowie
  6. Renata Ikierska - Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan, Klub Pracy w Kłecku


Agnieszka Rzempała-Chmielewska
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki